คอลัมน์

เลือก ส.ว.กระทบชิ่ง เลือก ส.ส. ส่อเค้าเจอ “โรคเลื่อน”

ร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเลือก ส.ว.ชุดแรก หลังรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศใช้ แม้จะเพิ่งผ่านชั้นเห็นชอบในหลักการของที่ประชุม ครม. ยังต้องให้ กกต.นำไปกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก่อนอีกชั้นหนึ่งก่อน

แต่ในสาระ โดยเฉพาะกรอบเวลาเบื้องต้นที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการเลือกตั้ง ส.ส. ส่อเค้าว่า วันเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 อาจต้องเลื่อนออกไปอีก

เพราะรัฐธรรมนูญ ปี 2560 กำหนดไว้ชัดเจนว่า กกต.ต้องจัดการให้มีการเลือก สว.จำนวน 200 คน ให้แล้วเสร็จก่อน การเลือกตั้งส.ส.ไม่น้อยกว่า 15 วัน

แต่ในกรอบเวลาที่เสนอต่อที่ประชุม ครม.ในชั้นเห็นชอบในหลักการ จากคำแถลงของ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกรัฐบาล โดยสรุป เป็นดังนี้

การเลือกส.ว. จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.โดยตำแหน่ง 6 คน ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งระบุไว้อยู่แล้วในรัฐธรรมนูญ

2.กลุ่มที่มาจากการสรรหา โดย คสช. เป็นคนตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 9 – 12 คน เพื่อสรรหาบุคคล 400 คน ให้ คสช.คัดเลือก ภายไม่เกิน 9 กุมภาพันธ์ 2562 จากนั้น คสช.จะคัดเลือกให้เหลือ 194 คน และสำรองไว้อีก 50 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน ซึ่งน่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1-3 วัน

3.กลุ่มที่มาจากการเลือกกันเองในแต่ละสาขาอาชีพ ผ่านการรับสมัคร สว.ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ส.ว.จากกลุ่มนี้ กกต.จะตั้งคณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่ โดยกำหนดไว้เบื้องต้น 16 ธันวาคม 2561 จัดเลือกระดับอำเภอ / 22 ธันวาคม 2561 เลือกระดับจังหวัด และ 27 ธันวาคม 2561 เลือกระดับประเทศ

จากนั้น กกต.จะคัดเลือกให้เหลือ 200 คน ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 หรืออย่างช้า 9 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งรายชื่อให้ คสช.

ขั้นตอนต่อไป คสช.จะเป็นผู้คัดเลือกให้เหลือ 50 คน และสำรองไว้อีก 50 คน ภายใน 60 วัน ซึ่งตามกรอบเวลานี้ จะอยู่ประมาณต้นเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน 2562 เป็นอย่างช้า

นั่นหมายความว่า การเลือก ส.ว.ชุดแรก 250 คน ตามบทเฉพาะกาลใน 5 ปีแรก ขั้นตอนและเงื่อนเวลาดำเนินการ จะได้ ส.ว.จากทั้ง 3 กลุ่ม เร็วสุด ราวต้นเดือนมีนาคม 2562 ช้าสุดต้นเดือนเมษายน 2562

เกินเลยไปจากกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. ที่ กกต.กำหนดไว้ขณะนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไม่ต้องสงสัย

เพราะกำหนดที่พระราชกฤษฎีกาเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.จะประกาศ นั้น โฆษกรัฐบาลระบุว่า น่าจะเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

เว้นแต่จะมีการร่นกรอบเวลาทั้งหมดให้เร็วขึ้น แต่ไม่ว่าจะขยับได้แค่ไหน การได้ ส.ว. 250 คน ก็จะไม่เร็วไปกว่า 24 กุมภาพันธ์ 2562 อยู่ดี

เตรียมรับปฏิกิริยาให้ดีล่ะกัน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ประจักษ์ มะวงศ์สา