คอลัมน์ ปักหมุดการเมืองไทย

นายกฯลาออกเถอะครับ?!

โดย บอน บางแก้ว

หากท่านตัดสินใจเป็นหนึ่งในผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี ในบัญชีของพรรคการเมือง..ไม่ต้องไปเทียบกับ บารัค โอบามา สี จิ้น ผิง หรือผู้นำโลกคนไหนทั้งนั้น เพราะพวกเขาต่างมาตามครรลอง ตามวิถีของเขา ส่วนตัวท่านนั้น ออกมาจาก”กระบอกไม้ไผ่” ฉีกรัฐธรรมนูญ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี

ยิ่งย้อนดูเส้นทางเดินบนถนนสายอำนาจของท่าน ยิ่งต้องตระหนักด้วยตัวท่านเองว่า ไม่เหมาะที่จะอยูในตำแหน่งต่อ เพราะท่านมาในฐานะกรรมการ เข้ามาหย่าศึกความขัดแย้ง และจัดระเบียบบ้านเมืองที่วุ่นวายให้เข้าที่เข้าทาง จากนั้น ก็สัญญาจะคืนประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้กับประชาชน..

เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย ที่ท่านบรรจงร้อยเรียงขึ้นเอง ผ่านไปแล้ว 4 ฝน 4 หนาว จนหมอกควันพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปกคลุมไปทั่วเมืองหลวงและปริมณฑล..เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา..บทเพลงนี้ยังก้องอยู่ในหู แม้ทีมงานท่านจะเลิกเปิดไปนานแล้ว

รัฐธรรมนูญ กฎหมายลูก กฎกติกาต่างๆ ที่ออกโดยแม่น้ำ 5 สาย ที่มาจากการแต่งตั้งของท่าน(คสช.) ได้เขียนป้องกันเอาไว้ชัดเจน ไม่ให้แม่น้ำ 5 สาย รวมทั้ง คสช.เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างน้อย 2 ปี บางตำแหน่งหากประสงค์จะเข้ามา ต้องลาออกภายใน 90 วัน หลังรับธรรมนูญมีผลบังคับใช้ เพื่อป้องกันครหา และการันตีว่า พวกเขาเหล่านั้น ไม่ได้ชงเองกินเอง เขียนกติกาเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง

แต่ท่านที่วันก่อนมาในฐานะกรรมการ วันนี้กลับจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นเสียเอง และในฐานะหัวหน้า คสช.ผู้ใช้อำนาจ”รัฏฐาธิปัตย์”ยิ่งต้องรับผิดชอบต่อกติกาต่างๆ มากกว่าคนอื่นๆ ด้วยซ้ำ

ส่วนที่ท่านบอกลาออกไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้อยู่ทำหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่นั้น เป็นเพียงข้ออ้างที่ผู้อยู่ในอำนาจ ไม่ว่าจะมาโดยวิธีไหน มักนำมาใช้เพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในตำแหน่งต่อ

เห็นมีหลายคน รวมถึงตัวท่านเองด้วย พยายามยกรัฐธรรมนูญมาอธิบาย สร้างความชอบธรรมให้ตัวท่านได้อยู่ในตำแหน่งต่อ แต่ว่านำมาไม่หมด โดยเฉพาะข้อความในวรรคท้ายของมาตรา 168 ที่ว่า

“ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ตาม (2) หรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปลาออกทั้งคณะ และเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามมาตรา 158 และมาตรา 159 ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือยังดำเนินการตามมาตรา 158 และมาตรา 159 ไม่แล้วเสร็จ ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆ เฉพาะเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

 

บทเรียนจากปัญหาในอดีต ที่แม้มีครม.แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อันเนื่องจากอาการ”ติดหล่มทางการเมือง” จึงถูกนำมาเขียนต่อท้ายเป็นทางออกไว้ในวรรคท้ายของมาตรา 168 ดังนั้น ที่ว่าลาออกไม่ได้ ลาออกแล้วจะไม่มีใครมาทำหน้าที่แทน จึงไม่เป็นความจริง

หากท่านประสงค์จะอยู่ในตำแหน่งต่อด้วยเหตุแห่งความได้เปรียบในฐานะผู้แข่งขัน ก็อย่าได้ยกเอารัฐธรรมนูญมาอ้าง แต่หากตัดสินใจลาออกไปเป็นผู้เล่นอย่างเต็มตัว ก็คงสร้างมาตรฐานให้กับยุคนี้ ที่ยังหาอะไรที่เหนือกว่านักการเมืองที่ท่านเหยีดแคลนมาตลอดได้บ้างครับ.