ข่าวทั้งหมด

‘ฉาย บุนนาค’ คนทำสื่อหรือนักลงทุน? (2)

“ฉาย บุนนาค” ประธานกรรมการบริหารกลุ่มสปริงนิวส์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือ “วันนักข่าว ประจำปี 2561” ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย คอลัมน์ “‘ฉาย บุนนาค’ คนทำสื่อหรือนักลงทุน?”

‘ฉาย บุนนาค’ คนทำสื่อหรือนักลงทุน? (3)

“ฉาย บุนนาค” ประธานกรรมการบริหารกลุ่มสปริงนิวส์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือ “วันนักข่าว ประจำปี 2561” ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย คอลัมน์ “‘ฉาย บุนนาค’ คนทำสื่อหรือนักลงทุน?”

‘ฉาย บุนนาค’ คนทำสื่อหรือนักลงทุน? (1)

“ฉาย บุนนาค” ประธานกรรมการบริหารกลุ่มสปริงนิวส์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือ “วันนักข่าว ประจำปี 2561” ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย คอลัมน์ “‘ฉาย บุนนาค’ คนทำสื่อหรือนักลงทุน?”

ฉาย บุนนาค : อาชีพ “สื่อสารมวลชน” กำลังสูญพันธุ์จริงๆหรือ?

กว่า 500 ปีที่แล้ว ที่อาชีพสื่อสารมวลชนนั้นเกิดขึ้นในโลก จากการที่มีข่าวสารถึงกันเพราะมนุษย์เดินทางไกลบุกเบิกล่าอาณานิคมและการค้าขาย จนเป็นที่มาของสื่อแรกของโลกที่เรียกว่า“shipping news”