ข่าว อาชญากรรม

เฮ! สหรัฐฯ ปรับอันดับ ‘ละเมิดลิขสิทธิ์’ ไทยดีขึ้น

 

สหรัฐฯ ประกาศปรับสถานะการละเมิดลิขสิทธิ์ของไทยดีขึ้น จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ เป็นประเทศที่ต้องจับตามอง

 

 

วันที่ 17 ธ.ค. 60 — สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา หรือ USTR ได้ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ หรือ PWL มาเป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง หรือ WL

หลังจากไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ มาตั้งแต่ปี 2550 เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเห็นว่า ไทยมีการพัฒนาด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด การจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงความพยายามในการแก้ไขข้อกังวลของภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา ทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพในการจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

 

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การที่ไทยได้รับการปรับสถานะให้ดีขึ้น จะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนของประเทศ ในสายตาของผู้ค้าและนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนธุรกิจ และจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สหรัฐอเมริกาจะพิจารณาในการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ ​GSP กับไทย รวมถึงจะเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศ