ศาลปกครองนัดไต่สวน ป้าทุบรถ ฟ้องผู้ว่า กทม.เพิกถอนใบอนุญาตสร้างตลาด

23 ก.พ. 2561 เวลา 11:14 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ 23 ก.พ. 61 มีรายงานว่า ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน คดีระหว่าง นางสาวบุญศรี แสงหยกตระการ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ด้วยการ ออกใบอนุญาตให้การก่อสร้างอาคารและตลาดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้พื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่ อาศัยกลายเป็นที่จอดรถและเป็นกรณีที่ผิดวัตถุประสงค์ของหมู่บ้านเสรีวิลล่า ซึ่งได้จดทะเบียนจัดสรรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย พร้อมร้อขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างตลาดและปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการประกอบกิจ การตลาดในหมู่บ้านผู้ฟ้องคดี ณ ห้องไต่สวน 1 ชั้น 2 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

ซึ่งคดีดังกล่าว เป็นคดีที่ 2 ที่ น.ส.บุญศรี ยื่นฟ้องศาลปกครองในแผนกคดีสิ่งแวดล้อมเมื่อปี 2555 เนื่องจากในพื้นที่มีการสร้างตลาดนัดเพิ่มขึ้น และศาลเคยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ตามที่น.ส.บุญศรี ร้องขอ

ส่วนในคดีแรกที่น.ส.บุญ.ศรี ยื่นฟ้องเมื่อปี 2553 และต่อมาในปี 56 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้ศาลปกครองกลางดำเนินกระบวนพิจารณาคดีใหม่โดยให้เรียกเจ้าของตลาดนัด 2 แห่ง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมในคดีด้วยปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนชั้นพิจารณา.