ป.ป.ท. แฉมีข้าราชการ - อดีตข้าราชการ พม. ระดับสูง เอี่ยวโกงเงินคนไร้ที่พึ่ง

03 เม.ย. 2561 เวลา 6:39 น.

เลขาธิการ ป.ป.ท. จ่อเสนอต้นสังกัดเอาผิดทางวินัยผู้อำนวยการศูนย์คนไร้ที่พึ่ง 37 แห่ง พบเส้นทางการเงินโยงข้าราชการ-อดีตข้าราชการระดับสูงพม. 3 คน

พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบการทุจริต กรณีเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง 37 จังหวัด ที่ได้รับงบประมาณเกิน 1 ล้านบาท ตามเป้าหมายตรวจสอบในระยะเร่งด่วน โดยที่ผลการหารือในประชุมพบว่า มี 34 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น , เชียงใหม่ , บึงกาฬ , หนองคาย , สุราษฎร์ธานี , สระบุรี , พระนครศรีอยุธยา , ตราด , อุดรธานี , น่าน , กระบี่ , ตรัง , สระแก้ว , ร้อยเอ็ด , พัทลุง , ชุมพร , ชัยภูมิ , สุรินทร์ , พิษณุโลก , มหาสารคาม , ลำพูน , นครราชสีมา , อำนาจเจริญ , อ่างทอง , ยโสธร , ศรีสะเกษ , อุบลราชธานี , นครพนม , กาฬสินธุ์ , ยะลา , สมุทรสงคราม , พิจิตร , ราชบุรีและเลย ที่พบความผิดปกติในการใช้จ่ายงบประมาณชัดเจน ส่วนอีก 3 จังหวัด คือ สิงห์บุรี , ปราจีนบุรีและนครศรีธรรมราช แม้เบื้องต้นไม่ปรากฏบุคคลหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง แต่พบความผิดปกติบางอย่างอย่าง เช่น มีการสั่งซื้อผ้าห่มในราคาที่แพงกว่าท้องตลาด ซึ่งจะมีการสอบสวนขยายผลต่อไป

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตรวจสอบนิคมสร้างตนเอง 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอย่างละ 1 แห่ง เป็นที่เรียบร้อย โดยมี 3 แห่ง ที่ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.รับไปไต่สวน 2 แห่งที่สั่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน ที่เหลืออยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอต่อไป

ขณะที่ในที่ประชุมยังได้สรุปข้อมูลบุคคลที่อยู่นอกศูนย์ฯ แต่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการระดับกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. จำนวน 3 คน เป็นข้าราชการที่เกษียณอายุ 2 คน และยังอยู่ในตำแหน่ง 1 คน โดยพบหลักฐานที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณและบางคนมีเส้นทางการเงินไหลกลับเชื่อมโยงกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทั้ง 37 แห่งด้วย ซึ่ง ป.ป.ท. ได้ขอให้ ป.ป.ง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้ว

นอกจากนี้ยัง พบผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครพนมเกี่ยวข้อง สนับสนุนการกระทำผิด ซึ่งได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการทางวินัย และโยกย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้ว ส่วนข้าราชการระดับสูงที่เกินอำนาจของ ป.ป.ท. ก็จะส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการต่อไป

สำหรับในภาพรวมการตรวจสอบศูนย์คนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ 76 จังหวัด ป.ป.ท. ได้ทำการตรวจสอบศูนย์ต่างๆ เสร็จสิ้น 56 ศูนย์ ใน 56 จังหวัด ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนไปแล้ว 19 จังหวัด ซึ่งในการประชุมบอร์ด ป.ปท.ในวันพฤหัสนี้จะเสนอตั้งอนุกรรมการไต่สวนอีก 24 จังหวัด พร้อมพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการทางวินัยกับผู้อำนวยการศูนย์ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 96 ราย

อย่างไรก็ตามจากการเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบ ทำให้เชื่อว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนนี้ จากกำหนดการเดิมไม่เกิน 31 พฤษภาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด