เตือน!ขับรถเกียร์อัตโนมัติขาดการใส่ใจ–ไม่ระมัดระวัง...เสี่ยงอุบัติเหตุ

20 เม.ย. 2561 เวลา 12:06 น.

ปภ. แนะผู้ขับขี่เรียนรู้การใช้งานเกียร์อัตโนมัติอย่างถูกวิธี โดยสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง P และเหยียบเบรกค้างไว้ เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้การใช้งานเกียร์อัตโนมัติอย่างถูกวิธี โดยสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง P และเหยียบเบรกค้างไว้ เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ใช้เกียร์ต่ำเมื่อขับรถลงทางลาดชัน เพิ่มความระมัดระวังขณะขับรถผ่านเส้นทางที่การจราจรติดขัด ไม่เปลี่ยนเกียร์ในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูง เหยียบเบรกค้างไว้เมื่อเปลี่ยนเกียร์จาก N ไป D หรือ R กรณีหยุดหรือจอดรถในช่วงเวลาสั้นๆ ควรเหยียบเบรกค้างไว้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่ง N กรณีหยุดเป็นเวลานาน ควรเลื่อนเกียร์ไปตำแหน่งตัว N แล้วดึงเบรกมือ กรณีจอดรถบริเวณที่ลาดชันหรือลงจากรถชั่วคราว ควรเลื่อนเกียร์ไปตำแหน่ง P ที่สำคัญห้ามเลื่อนเกียร์ไว้ตำแหน่ง D แล้วดึงเบรกมือ เพราะเบรกมือไม่สามารถหยุดการเคลื่อนที่ของรถ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

วันที่ 20 เม.ย.61 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า บ่อยครั้งที่มักเกิดอุบัติเหตุ กับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวัง และไม่เข้าใจระบบการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะผู้ขับขี่เรียนรู้การใช้งานเกียร์อัตโนมัติอย่างถูกวิธี ดังนี้ การขับรถ สตาร์ทเครื่องยนต์ขณะที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง P และเหยียบเบรกค้างไว้ เพราะหากเกียร์คร่อมอยู่ในตำแหน่ง P – R แรงสั่นสะเทือนอาจทำให้เกียร์เลื่อนไปตำแหน่งเกียร์ R ส่งผลให้รถถอยหลัง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เกียร์ P ใช้สำหรับจอดรถในตำแหน่งที่ไม่กีดขวางรถคันอื่น หรือจอดบริเวณ ที่ลาดชัน เกียร์ R ใช้สำหรับถอยหลัง ซึ่งผู้ขับขี่ควรเหยียบเบรกทุกครั้งที่เข้าเกียร์ถอยหลัง เกียร์ N เป็นตำแหน่งเกียร์ว่างใช้กรณีหยุดรถชั่วคราวบนทางราบ หรือจอดรถกีดขวางเส้นทาง เกียร์ D ใช้สำหรับขับรถในเส้นทางปกติ เกียร์ S L หรือ D3 ใช้เมื่อขับผ่านเส้นทางลาดชัน และต้องใช้ความเร็วต่ำใช้เกียร์ต่ำเมื่อขับรถลงทางลาดชัน เพื่อช่วยฉุดกำลังและชะลอ ความเร็วรถ ห้ามใช้เกียร์ว่าง เพราะไม่มีกำลังเครื่องช่วยเบรกและชะลอความเร็ว เพิ่มความระมัดระวังขณะขับรถผ่านเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด ห้ามยกเท้าออกจากแป้นเบรกในขณะที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง D เพราะรถจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่เปลี่ยนเกียร์ในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูง เพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัว ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ควรเปลี่ยนเกียร์ ในขณะที่รถจอดอยู่กับที่ เหยียบเบรกค้างไว้เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์จาก N ไป D หรือ R เพื่อป้องกันรถเดินหน้า หรือถอยหลังอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ การหยุด – จอดรถ กรณีหยุดหรือจอดรถในช่วงเวลาสั้นๆ ควรเหยียบเบรกค้างไว้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่ง N

กรณีหยุดรถเป็นเวลานาน ควรเลื่อนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง N และดึงเบรกมือ กรณีจอดรถบริเวณที่ลาดชันหรือลงจากรถชั่วคราว เลื่อนเกียร์ไปตำแหน่ง P พร้อมดึงเบรกมือเพื่อป้องกันรถลื่นไถล ห้ามเลื่อนเกียร์ไว้ตำแหน่ง D แล้วดึงเบรกมือ เพราะเบรกมือไม่สามารถหยุดการเคลื่อนที่ของรถได้ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรศึกษาและเรียนรู้ระบบการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ โดยจดจำตำแหน่งเกียร์ และการใช้งานของเกียร์แต่ละตำแหน่ง พร้อมฝึกฝนการใช้เกียร์ ให้เกิดความชำนาญ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

ปภ. แนะผู้ขับขี่เรียนรู้การใช้งานเกียร์อัตโนมัติอย่างถูกวิธี โดยสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง P และเหยียบเบรกค้างไว้ เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด