ศธ.เร่งสอบโกงกองทุนเสมาฯให้เสร็จสิ้นเดือนนี้

21 เม.ย. 2561 เวลา 2:30 น.

ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เร่งรัดรวมรวมข้อมูล และการตรวจสอบ กรณีการโกงเงินกองทุนเสมาฯ ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รายงานความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตกองทุนเสมาฯ ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยทางคณะกรรมการสืบสวนฯ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน เมษายน เนื่องจากยังต้องรอข้อมูลบางส่วนจากหน่วยงานต่างๆ

เช่น คำชี้แจงจากผู้บริหารระดับสูง กำหนดส่งวันที่ 25 เม.ย. , ข้อมูลการตรวจสอบตัวเลขที่แท้จริง จากศึกษาธิการจังหวัด 12 แห่ง, เอกสารอนุมัติเบิกเงินกองทุนปี 2553 จาก ป.ป.ท. ,ผลการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินจาก ปปง.

ผลการตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีที่ปิดบัญชีแล้ว และสเตทเมนต์ ของสถานศึกษาและผู้รับทุน จากธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

สำหรับข้อมูล การโอนเงินกองทุนฯ พบตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน โอนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. 41 แห่ง 447 รายการ เป็นเงินกว่า 70 ล้านบาท

-วิทยาลัยพยาบาล 26 แห่ง 130 รายการ โอนเป็นเงิน กว่า 56 ล้านบาท

-กศน. 3 แห่ง 3 รายการโอนเป็นเงิน 7 ล้านกว่าบาท

-โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง 39 ราย 349 รายการโอ เป็นเงินกว่า 79 ล้านบาท

-โอนเข้าบัญชีอื่น ซึ่งไม่รู้ว่าของใครและ ปิดบัญชีแล้ว 68 บัญชี 119 รายการ เป็นเงิน 16ล้านบาท

รวมรายการโอนทั้งสิ้น 1,048 รายการ โอนเป็นเงิน 230,251,144 บาท

เบื้องต้น ตัวเลขความเสียหายล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 41,861,181 บาท