กรมคุ้มครองสิทธิฯ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทายาท ตาซาเล้ง 1.5 แสนบาท

26 เม.ย. 2561 เวลา 3:45 น.

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทายาท ตาซาเล้ง หลังตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรม รวม 155,270 บาท

วันนี้ (26 เม.ย.) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา แก่ทายาทของนายจรูญ มณีพันธ์ ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ที่ถูก นายนราธร โสตติยัง หรือจ๊อด ผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทายาท ตาซาเล้ง หลังตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรม รวม 155,270 บาท

ซึ่งทางคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นให้จ่ายค่าตอบแทน แก่ทายาทของผู้เสียหาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 115,270 บาท ดังนี้

1. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ จำนวน 5,270 บาท

2. ค่าตอบแทนผู้เสียหายกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท

3. ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท

4. ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทายาท ตาซาเล้ง หลังตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรม รวม 155,270 บาท

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทายาท ตาซาเล้ง หลังตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรม รวม 155,270 บาท

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทายาท ตาซาเล้ง หลังตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรม รวม 155,270 บาท