ราชทัณฑ์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13 ก.ค. 2561 เวลา 6:21 น.

กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ โครงการ จิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดให้ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก ออกมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นักโทษเด็ดขาดจำนวน 180 คน ประกอบด้วย เรือนจำ กลางคลองเปรม จำนวน 40 คน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน เรือนจำพิเศษธนบุรี จำนวน 20 คน เรือนจำพิเศษมีนบุรี จำนวน 30 คน ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จำนวน 30 คน และ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี จำนวน 20 คน ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนภูมิเวท ระยะทาง 2 กิโลเมตร ขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะในแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งอยู่ในเขต พื้นที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตาม "โครงการจิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ที่กรมราชทัณฑ์ จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561

กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ โครงการ จิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดให้ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก ออกมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ โครงการ จิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดให้ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก ออกมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

โดย พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ระบุว่าทางกรม ได้คัดเลือกนักโทษที่ผ่านการพัฒนา พฤตินิสัยในเรือนจำ มีความประพฤติดีและต้องโทษมาระยะหนึ่ง ให้ได้มีโอกาสบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม อาทิ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะในแหล่งน้ำสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส ให้นักโทษได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง สร้างการยอมรับและการให้อภัยจากสังคมเมื่อพ้นโทษแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ โครงการ จิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดให้ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก ออกมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ โครงการ จิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดให้ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก ออกมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ โครงการ จิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดให้ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก ออกมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์