Breaking News ข่าว

เร่งประชุม พนง.สอบสวนคดียูฟันเฉลี่ยคืนทรัพย์ 

วันที่ 18 มี.ค.60 พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สบ.10 สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีแชร์ยูฟัน เพื่อเร่งประสานนัดหมายผู้เสียหาย 2,451 คน เพื่อมอบอำนาจให้มูลนิธิทนายชาวบ้าน เป็นตัวแทนดำเนินการยื่นแก้ไขคำฟ้องและเฉลี่ยขอคืนทรัพย์ หากศาลมีคำพิพากษาในวันที่ 22 มี.ค.นี้ 

พล.ต.อ.สุวิระเปิดเผยว่า เนื่องจากคดีนี้ อัยการระบุในท้ายสำนวนให้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำผิดตกเป็นของแผ่นดิน จึงได้นำเรื่องดังกล่าว หารือกับอัยการสูงสุด และมูลนิธิทนายชาวบ้าน ได้ข้อสรุปว่า ควรยื่นขอให้พนักงานอัยการดำเนินการยื่นแก้ไขในท้ายคำฟ้อง เป็นขอให้ศาลพิจารณาเฉลี่ยทรัพย์คืนให้ผู้เสียหายแทน และตามกฎหมายต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาในวันที่22มี.ค.นี้ ยอมรับว่า เรื่องดังกล่าวค่อนข้างกระชั้นชิด จึงต้องเร่งประชุมมอบหมายงานให้คณะพนักงานสอบสวน ประสานผู้เสียหายให้มาพบในวันที่20 มี.ค. ที่สโมสรตำรวจ เพื่อทำเรื่องมอบอำนาจการขอเฉลี่ยคืนทรัพย์ ให้มูลนิธิทนายชาวบ้านเป็นผู้ดำเนินการ และอยากขอให้ผู้เสียหาย มาตามนัด เพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ว่าจ้างทนาย มาดำเนินการ ขณะเดียวกัน ตนจะไปยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุด ให้พิจารณาเร่งแก้ไขท้ายคำฟ้องเสนอศาลต่อไป 

ด้านนายทวิชา หวังโภคา ประธานมูลนิธิทนายชาวบ้าน เปิดเผยว่า การดำเนินการดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้ผู้เสียหายได้รับเงินเยียวยาได้เร็วขึ้น หากศาลมีคำพิพากษาในคดีนี้ และหากไม่ยื่นท้ายคำฟ้องในลักษณะนี้ ก็อาจเสียสิทธิ์ไป ส่วนในวันอ่านคำพิพากษา หากผลออกมา ศาลสั่งยกฟ้อง อัยการก็จะดำเนินการยื่นขออุทธรณ์ ทันที 

สำหรับคดีนี้ตำรวจได้ยื่นฟ้องผู้บริหาร แม่ข่าย และเครือข่าย บ.ยูฟันสโตร์ จำกัด รวม 40 คน มีการสั่งอายัดเงินและทรัพย์อื่นๆไว้เกือบ 800 ล้านบาท ขณะที่รวมยอดความเสียหายจากผู้เสียหายทั้ง 2,451 คน รวมเป็นเงิน 350 ล้านบาท ไม่รวมผู้ที่ไปยื่นฟ้องภายหลัง