ศาลสั่งจำคุก แนวร่วม "รัฐปัตตานี" โทษสูงสุด 6ปี

25 ก.ย. 2561 เวลา 8:36 น.

ศาลพิพากษาจำคุก ขบวนการกู้ชาติรัฐปัตตานี แบ่งแยกดินแดน จ.ชายแดนภาคใต้ 9 คน ยกฟ้อง 5 คน

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เบิกตัว นายตาลมีซี หรือซี โตะตาหยง กับพวกรวม 14 คน ในความผิดฐาน ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ซ่องโจร, มีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาติให้ ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย จากกรณีร่วมกันเป็นสมาชิก ขบวนการกู้ชาติรัฐปัตตานี เพื่อแบ่งแยกดินแดน จ.ชายแดนภาคใต้ ตั้งเป็นประเทศใหม่โดยใช้ชื่อ "รัฐปัตตานี หรือ ปัตตานีดารุสสลาม" ปีช่วงกลางปี 2553 - 10 ต.ค.2559 มาฟังคำพิพากษา ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก

ศาลพิพากษาจำคุก ขบวนการกู้ชาติรัฐปัตตานี แบ่งแยกดินแดน จ.ชายแดนภาคใต้  9 คน  ยกฟ้อง 5 คน

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 ,2 ,4 และ จำเลย 9-13 ความผิดอั้งยี่ ซ่องโจร พิพากษาจำคุกกระทงละ 3 ปี แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ ลดโทษ 1ใน 3 เหลือ จำคุกความผิดกระทงละ 2 ปี รวมจำคุกคนละ 4 ปี ส่วนจำเลยที่ 3 ให้จำคุกความผิดกระทงละ 3 ปี ข้อหาอั้งยี่ ซ่องโจร และครอบครองวัตถุระเบิด แต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้ 1 ใน 3 เหลือรวมจำคุก 6 ปี

ศาลพิพากษาจำคุก ขบวนการกู้ชาติรัฐปัตตานี แบ่งแยกดินแดน จ.ชายแดนภาคใต้  9 คน  ยกฟ้อง 5 คน

ส่วนจำเลยที่ 5 ถึง 8 และ จำเลยที่ 14 ไม่พบหลักฐานร่วมกระทำความผิดใน 3 ข้อหา อั้งยี่ ซ่องโจร และ มีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย แต่มีเพียงความผิดการเสพติดประเภท 5 (ใบกระท่อม ) ซึ่งมีโทษปรับในคดีดังกล่าวไปแล้ว จึงให้ยกฟ้อง

ศาลพิพากษาจำคุก ขบวนการกู้ชาติรัฐปัตตานี แบ่งแยกดินแดน จ.ชายแดนภาคใต้  9 คน  ยกฟ้อง 5 คน