"สมรักษ์" เบี้ยวนัดรายงานตัวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ้างติดภารกิจ

25 ก.ย. 2561 เวลา 9:26 น.

สมรักษ์ คำสิงห์ ส่งทนายเลื่อนนัดพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ้างติดภารกิจที่นัดไว้ล่วงหน้าก่อนได้รับหมายเรียก

จากกรณีที่ ร.อ.สมรักษ์ คำสิงห์ นายทหารประจำกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ และ น.ส.เสาวนีย์ คำสิงห์ ภรรยา ตกเป็นจำเลยจากการถูกบริษัทบริหารสินทรัพย์มหานครจำกัด ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง จนศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดให้ บุคคลทั้ง2 มาพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ตามหมายเรียกเพื่อทำการสอบสวนกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ในชั้นการบังคับคดี ตามที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งมีกำหนดต้องพบเจ้าพนักงานในวันนี้(25 ก.ย.61) นั้น

ล่าสุด น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้รับแจ้งว่า ร.อ.สมรักษ์ จะให้ทนายความมายื่นเรื่องขอเลื่อนการประนอมหนี้ เนื่องจากติดภารกิจที่นัดไว้ล่วงหน้า ก่อนได้รับหมายเรียก ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย และเจ้าพนักงานจะเป็นผู้พิจารณาเหตุผลและความเหมาะสม รวมถึงกำหนดวันนัดหมายอีกครั้ง ซึ่งตามกฎหมายไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของของเจ้าพนักงาน

สมรักษ์ คำสิงห์ ส่งทนายเลื่อนนัดพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ้างติดภารกิจที่นัดไว้ล่วงหน้าก่อนได้รับหมายเรียก

สำหรับขั้นตอนการบังคับคดีล้มละลายของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ดำเนินการประกาศคำสั่งในหนังสือพิมพ์ และลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายมายื่นขอรับชำระหนี้ จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกาศโฆษณาคำสั่ง โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 19 มาตรา22 และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 109 เพื่อแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ และออกหมายเรียกลูกหนี้ให้มาสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน

กรณีลูกหนี้มาให้การสอบสวน ก็จะดำเนินการตามกระบวนการประนอมหนี้ โดยลูกหนี้ต้องมาให้ถ้อยคำชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองว่ามีประการใดบ้าง รวมทั้งส่งมอบทรัพย์สิน บัญชีและเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งในวันสอบสวน ลูกหนี้ต้องทำบัญชีแสดงกิจการและทรัพย์สินอื่นไว้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย เพื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะได้นำเสนอที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณา

สมรักษ์ คำสิงห์ ส่งทนายเลื่อนนัดพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ้างติดภารกิจที่นัดไว้ล่วงหน้าก่อนได้รับหมายเรียก

ซึ่งลูกหนี้ต้องร่วมประชุมเจ้าหนี้ทุกครั้งและต้องไปศาลในวันนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานการประชุมเจ้าหนี้ –ไต่สวนโดยเปิดเผยต่อศาลเพื่อพิจารณาคำขอประนอมหนี้ และศาลจะมีคำพิพากษาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้นั้นๆ และจะมีการประกาศแจ้งคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพื่อดำเนินการในขั้นตอน แต่ถ้าลูกหนี้ไม่มาให้การสอบสวน เจ้าพนักงานจะรายงานศาลออกหมายจับต่อไป