DSI แจงคดี GT200 ยังไม่หมดอยู่กำลังดำเนินคดี และศาลทยอยมีคำพิพากษา

28 ก.ย. 2561 เวลา 6:04 น.

ทีมโฆษกแจง คดี GT200 ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งกำลังทยอยพิจารณาและมีคำพิพากษา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ชี้แจงถึง กรณีศาลแขวงดอนเมืองมีคำพิพากษาจำคุกกลุ่มผู้บริหารบริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์ตรวจระเบิด GT200 ให้กับ กรมราชองครักษ์ ว่า กรณีดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีอาญา กรณีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานได้ร้องทุกข์ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีอาญากับผู้ลวงขายอุปกรณ์ตรวจระเบิด GT200 ให้กับหน่วยงานของตน ซึ่งต่อมาปรากฏว่า อุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จริงตามที่ได้โฆษณาขาย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนและรวบรวมหลักฐานแล้ว พบมูลความผิดจึงเสนอต่อมาคณะกรรมการสิทธิพิเศษเพื่อมีมติรับ

คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ซึ่งมีการดำเนินคดีอาญาทั้งสิ้น 16 คดี โดยมีส่วนราชการซึ่งเป็นผู้เสียหาย ประกอบด้วย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดพิษณุโลก กรมศุลกากร กรมการปกครอง กรมราชองครักษ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดยะลา ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองทัพเรือ และจังหวัดสุโขทัย

จากการสอบสวนของกองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบมูลความผิดอาญา ฐานหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในสภาพและคุณภาพแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ และความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งทุกคดีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในศาล ซึ่งผลคดีที่ปรากฏตามข่าวเป็นคดีที่ 3 ที่ได้มีคำพิพากษา โดยคดีแรก มีศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้เสียหาย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีระหว่างอุทธรณ์ คดีที่ 2 มีกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นผู้เสียหาย ศาลมีคำพิพากษาจำคุก ในความผิดฐานฉ้อโกง กระทงละ 3 ปี จำนวน 12 กระทง รวม 36 ปี แต่ตามมาตรา 91 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา กำหนดให้จำคุกได้ไม่เกิน 10 ปี และมีโทษปรับ 72,000 บาท ส่วนคดีที่ 3 คือคดีที่มีกรมราชองครักษ์เป็นผู้เสียหาย ศาลพิพากษาจำคุก ในความผิดฐานฉ้อโกง กระทงละ 3 ปี รวม 3 กระทง เป็นระยะเวลา 9 ปี และมีโทษปรับ 18,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด