ตำรวจสอบภาษาเข้า ตม.โปร่งใส

08 ธ.ค. 2561 เวลา 7:48 น.

ผบช.สตม. ย้ำชัด จัดสอบภาษาอังกฤษ ตม. โปร่งใส ไม่โกง!

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. ร่วมสังเกตการณ์ การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งที่ 4/2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ที่อนุมัติให้แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเฉพาะระดับตำแหน่งผู้กำกับการลงมา ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ผบช.สตม. ย้ำชัด จัดสอบภาษาอังกฤษ ตม. โปร่งใส ไม่โกง!

ในการทดสอบจะมีทั้งการฟัง การอ่าน และการสนทนา ซึ่งเป็นทักษะที่ข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเพื่อให้ได้ข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศที่ได้มาตรฐาน มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงและบุคคลทั่วไป มาเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ และยังได้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการจัดสอบมีความโปร่งใส เชื่อถือได้ ปราศจากเส้นสายอย่างแน่นอน โดยในครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 5,789 คน โดยผู้ผ่านการทดสอบ ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.immigration.go.th

ผบช.สตม. ย้ำชัด จัดสอบภาษาอังกฤษ ตม. โปร่งใส ไม่โกง!

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อโซเชียลของประเทศจีน ระบุว่า ตม.ไทย ไม่อนุญาตให้ชาวจีนจากมณฑลกวางสีเดินทางเข้าประเทศนั้น ขอเรียนว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ในส่วนของคนจีนภาพรวมทั้งหมด เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีอยู่แล้ว แต่เราเพิ่มมาตรการตรวจสอบคัดกรองว่าเข้ามาเพื่ออะไร ถ้าเข้ามาเพื่อท่องเที่ยว ต้องมีวันมา วันกลับ สถานที่พัก เป็นต้น ไม่ใช่ปฏิเสธการเข้าเมือง แต่เป็นมาตรการคัดกรองที่ทุกประเทศมีเหมือนกันหมด ดังนั้น คนจีนทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศ จะได้รับความสะดวกอย่างยิ่ง และเนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศ และกำลังจะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ ซึ่งจะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะหน่วยงานที่เปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศไทย จึงต้องคัดกรองไม่ให้คนไม่ดีเดินทางเข้ามาก่ออาชญากรรม แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ดี ก็จะได้รับการบริการด้วยความเต็มใจและมีความเป็นสากล

ผบช.สตม. ย้ำชัด จัดสอบภาษาอังกฤษ ตม. โปร่งใส ไม่โกง!