Breaking News ข่าว ข่าวภาคใต้ ทั่วไทย

ออกหมายจับเพิ่มอีก5! ข้อหาค้ามนุษย์ “น้ำเพียงดิน”

ออกหมายจับเพิ่มอีก5! ข้อหาค้ามนุษย์ "น้ำเพียงดิน"

-2 พ.ค.60- เมื่อเวลา 12.15 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ผบก.ปคม. รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาถึงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยระบุว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวน บก.ปคม. รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องขออำนาจศาลอาญา เพื่อให้พิจารณาออกหมายจับขบวนการค้ามนุษย์เพิ่มเติมจำนวน 5 คน

ภายหลังหลังจากพิจารณาคำร้องศาลอาญาเห็นชอบอนุมัติหมายจับ ให้จับ นายมงคล เกียรติภักดีพงศ์, น.ส.ปัทมพร อิ่นแก้ว, น.ส.กนกวรรณ รัตนภักดี, น.ส.ขวัญหทัย ฤกษ์อุดม และ น.ส.กัลยา วุฒิคุณ ในข้อกล่าวหา ค้ามนุษย์และร่วมกันค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาผล ประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีไม่ว่า บุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้มีรายงานว่า บก.ปคม. ได้ทำการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ตัวแทนเครือข่ายแม่ 4 ภาค ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิงและมูลนิธิพิทักษ์สตรี ยื่นหนังสือต่อนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สนช.และคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขอให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและจัดเวทีเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อรัฐบาลในกรณีการค้ามนุษย์ที่จ.แม่ฮ่องสอน โดยเสนอว่า 

1. ขอให้เร่งจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอต่อรัฐบาลเพื่อร่วมผลักดันกลไกการคุ้มครองผู้เสียหายความผิดฐานค้ามนุษย์ทั้งในเรื่องการดำเนินคดี การคุ้มครองพยาน และการตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหาและมีส่วนเกี่ยวข้องในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการใช้บริการเด็กและเยาวชน โดยให้ตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงโดยมีผู้แทนจากหลายภาคส่วน องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม ร่วมเป็นกรรมการ

2.ขอให้มอบโอนคดีความผิดฐานการค้ามนุษย์ของ จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)

3. ยกระดับการดำเนินคดีกับชายนักเที่ยวที่ซื้อบริการทางเพศจากเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง 4. ยกระดับการรณรงค์ปรับฐานความคิดของข้าราชการต้องช่วยเหลือกคุ้มครองผู้เสียหายและไม่แสวงหาประโยชน์จากเด็ก เยาวชนและผู้หญิง 5.ขอให้มีมาตรการยกระดับการทำฐานข้อมูลเด็ก เยาวชน ทั่วประเทศ กลุ่มเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตราการคุ้มครองสวัสดิภาพ ไม่ให้เข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์ 6. ขอให้รัฐบาลยกระดับการกวาดล้างและทำความเข้าใจกับสถานบริการต้องไม่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ด้านนายวัลลภ กล่าวว่า ในส่วนของการจัดเวทีพูดคุย ในเรื่องนี้ได้มอบหมายให้คุณหญิงทรงสุดาไปดำเนินการ ส่วนที่ทางเครือข่ายขอเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการติดตามตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวนั้น จะเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เข้าร่วมด้วย สำหรับการขอให้คดีนี้เข้าไปอยู่ในความรับผิดชอบของดีเอสไอนั้น ต้องดูว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายการฟอกเงินหรือไม่ หากเข้าข่ายดีเอสไอก็นำเข้าเป็นคดีพิเศษได้ 

"ส่วนเรื่องการให้เลิกเลี้ยงดูปูเสื่อให้ข้าราชการ เรื่องนี้เป็นเรื่องทัศนคติ คงต้องดูว่าจะมีการรณณรงค์กันอย่างไร อย่างไรก็ตามกฎหมายการค้ามนุษย์มีความแรงเมื่อเทียบกับหลายประเทศเพียงแต่อาจมีปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งถือเป็นจุดอ่อน"