Breaking ข่าว

ดีอีแจง! วิธีรับมือแฮกเกอร์ “Op Anonymous Greece”

วันที่ 2 มิ.ย. 60 — จากกรณีที่ กสทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แจ้งเตือนหน่วยงานรัฐทุกแห่งเตรียมรับมือจากการโจมตีจากกลุ่มแฮกเกอร์ “Op Anonymous Greece” ในคืนนี้ ทางสถานีข่าว “สปริงนิวส์” จึงได้สัมภาษณ์ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถึงมาตรการป้องกันเรื่องนี้ และที่มาที่ไปของแฮกเกอร์กลุ่มนี้ รวมทั้งจุดประสงค์ในการออกมาประกาศโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานรัฐ รวมทั้งในอนาคตนั้น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ และร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่ (ชมคลิป)