ห้ามเด็ดขาด! วางยาไฟฟ้าช็อตปลาโทษปรับ 1 ล้านบาท

09 พ.ย. 2562 เวลา 4:22 น.

ชาวบ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์ลงหาจับสัตว์น้ำตามคลองชลประทานเขื่อนลำปาว เพื่อเป็นเสบียงอาหารในฤดูแล้งขณะที่รักษาการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เตือนประชาชนจับสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะห้ามใช้วัตถุอันตราย กระแสไฟฟ้าและวัตถุระเบิดจับสัตว์น้ำหากพบฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงตั้งแต่ 2 แสนถึง 1 ล้านบาทเมื่อวันที่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพและการทำมาหากิน ของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์บริเวณพื้นที่ใช้น้ำชลประทานลำปาวหรือเขื่อนลำปาวในช่วงที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวทำการปิดน้ำในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี โดยยังปล่อยน้ำลอยคลองเพื่อรักษาระบบนิเวศ ซึ่งทำให้ระดับน้ำในคลองลดลง พบว่าได้มีประชาชน นำวัสดุอุปกรณ์สำหรับจับสัตว์น้ำ ทั้งปลา กุ้ง หอย เป็นจำนวนมาก

นายสุทะนา มีคุณ อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 124หมู่ 7 ชาวบ้านโคกก่อง ต.บัวบาน อ.ยางตลาดจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ระดับน้ำในคลองชลประทานได้ลดระดับลงซึ่งเป็นผลมาจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวปิดน้ำตนและเพื่อนบ้านได้ใช้เวลาว่างก่อนลงมือเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว โดยนำอุปกรณ์สำหรับจับสัตว์น้ำตามภูมิปัญญาเช่น สุ่ม สวิง แห ฉมวก ลงหาจับปลา กุ้ง หอย เพื่อนำไปเป็นอาหารในครัวเรือนซึ่งหากได้มากก็จะนำไปแปรรูปเป็นปลาร้า ปลาแห้ง ปลาส้มซึ่งเป็นการถนอมอาหารแบบพื้นบ้านอีสาน และตุนเป็นเสบียงอาหารในฤดูแล้งที่จะถึงขณะที่นายสำรวย ชมพุฒ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาการประมง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการหาจับสัตว์น้ำของประชาชน ตามแหล่งน้ำสาธารณะสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาสมดุลธรรมชาติและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในวงกว้าง ไม่มีสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนที่ลงน้ำหาปลาเองควรที่จะใช้ภูมิปัญญาในการจับสัตว์น้ำ และละเว้นการจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายนายสำรวย กล่าวอีกว่าเพื่อป้องกันความผิดที่เป็นการละเมิดพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ. 2558 และเป็นป้องกันประชาชนที่อาจจะถูกกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง หลอกลวง อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ทำการตรวจจับหรือจับกุม ประชาชนที่จับปลาจึงควรมีความรู้ พ.ร.ก.การประมงดังนี้ คือ ตามมาตรา58 ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบายหรือทำให้เกิดวัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว์น้ำ ที่จะทำให้น้ำเกิดมลพิษหรือเป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำ หรือทำให้สัตว์น้ำเกิดอาการมึนเมา ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 3 แสนถึง 5 แสนบาท และมาตรา 60 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงหรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับน้ำ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 2 แสนถึง 1 ล้านบาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับ “ทั้งนี้เพื่อรักษาระบบนิเวศ ป้องการสารพิษตกค้าง และได้รับอันตรายจากการจับสัตว์น้ำโดยเฉพาะไม่เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสแอบอ้างเข้าจับกุมหรือตรวจจับจึงขอเตือนเด็ดขาดห้ามฝ่าฝืน พ.ร.ก.การประมง หรือพบเห็นใครละเมิด หรือพบบุคคลที่สงสัยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุม สามารถแจ้งที่หน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ หรือที่สำนักงานประมงจ.กาฬสินธุ์ โทร 043-811034 และ 043-815254”

นายสำรวยกล่าวชาวบ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงหาจับสัตว์น้ำตามคลองชลประทานเขื่อนลำปาวเพื่อเป็นเสบียงอาหารในฤดูแล้ง ขณะที่นายสำรวย ชมพุฒ รักษาการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เตือนประชาชนจับสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะ ห้ามใช้วัตถุอันตราย กระแสไฟฟ้าและวัตถุระเบิดจับสัตว์น้ำหากพบฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงตั้งแต่ 2 แสนถึง 1 ล้านบาท