ก.ยุติธรรม มอบเงินเยียวยาเหยื่อโจรปล้นทอง-ลัลลาเบล-ไอซ์หีบเหล็ก

22 ม.ค. 2563 เวลา 7:46 น.

กระทรวงยุติธรรม มอบเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม คดีชิงทอง จ.ลพบุรี คดีลัลลาเบล และคดีไอซ์ฆ่ายัดหีบเหล็ก-ฝังดิน ด้านสมาคมช่างทองรูปพรรณควักจ่ายสมทบเพิ่มเติม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม หรือ ผู้เสียหายในคดีอาญา ตามโครงการคุ้มครองสิทธิ

สำหรับการจัดพิธีมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาครั้งนี้ เป็นกรณีที่ประชาชนทั่วไปและสาธารณชนให้ความสนใจ เช่น เหตุการณ์คนร้ายชิงทองที่จังหวัดลพบุรี คดีลัลลาเบล พริตตี้สาว และคดีฆ่ายัดหีบเหล็กฝังดิน โดยมอบเงินให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,000 บาท ดังนี้

กรณีคนร้ายชิงทองร้านทองออโรร่า ภายในห้างโรบินสัน จ.ลพบุรี มอบเงินเยียวยาให้กับทายาท ประกอบด้วย นายวัลลภ นิ่มมา ทายาทของ นายธีรฉัตร นิ่มมา (พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือรปภ. ผู้เสียชีวิต) ได้รับค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 110,000 บาท ,นายสุรกิต ทองทิพย์ ทายาทของ น.ส.ธิดารัตน์ ทองทิพย์ (พนักงานร้านทองออโรร่า ผู้เสียชีวิต) ได้รับค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 110,000 บาท , น.ส.วิไลวรรณ ยังรอด ทายาทของ ด.ช.ภาณุวิชญ์ วงศ์อยู่ (น้องไทตัล ผู้เสียชีวิต) ได้รับค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 110,000 บาท โดยประสงค์ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากทายาทเนื่องจากทายาทติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้

นอกจากนี้ สมาคมช่างทองรูปพรรณ ยังมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตด้วย

กรณีลัลลาเบล มอบเงินเยียวยาให้กับ นางศุภมาศ นรพันธ์พิพัฒน์ ทายาทของ น.ส.ธิติมา นรพันธ์พิพัฒน์ (ลัลลาเบล ผู้เสียชีวิต) ได้รับค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 110,000 บาท และกรณีฆ่ายัดหีบเหล็กฝังดิน มอบเงินเยียวยาให้กับ น.ส.ศึกษาพร ไชยเชษฐ ทายาทของน.ส.วรินทร์ธรณ์ ไชยเชษฐ (ผู้เสียชีวิต) ได้รับค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 140,000 บาท