ข่าว

DSI ขยายเวลาลงทะเบียนให้ถ้อยคำ คดี “NiceReview”

DSI ขยายเวลาการลงทะเบียนนัดหมายให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรณีประชาชนถูกหลอกลวงให้ลงทุนกับบริษัท “Nice Review”

สืบเนื่องจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับกรณีประชาชนถูกหลอกลวงให้ลงทุนกับบริษัท “Nice Review” เป็นคดีพิเศษที่ 161/2562 โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าว เข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นั้น

กรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่า ยังมีประชาชนผู้เสียหายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนัดเข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับความช่วยเหลือและส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จึงได้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนนัดหมาย

ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในระหว่างวันที่ 2-20 มีนาคม 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกต่อไป โดยผู้เสียหายที่จะเข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในแต่ละท้องที่ จะต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูล พร้อมนัดหมายวันเวลาที่สะดวก ผ่าน QR Code หรือลิ้งก์ด้านล่างนี้

https://register.dsi.go.th/NiceReview/New

เมื่อลงทะเบียนนัดหมายให้ถ้อยคำแล้ว สามารถเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ได้ตามวัน-เวลา และสถานที่ที่ลงทะเบียน พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารหลักฐานการชักชวน เอกสารการรับเงินโอนเงิน Statement หรือสลิปต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนและความเสียหาย และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเคลื่อนไหว โดยสามารถเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ที่

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ ดังนี้

1. กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) ฝั่งทิศตะวันตก ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.0-2142-2831

2. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035 355 464, 06 3203 9619

3. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) เลขที่ 159/191 หมู่ 5 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร. 0 3841 0405

4. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 (จังหวัดนครราชสีมา) เลขที่ 1849/6 ถนนร่วมเริงไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 08 1903 9156

5. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 177/49 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4346 8688

6. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 (จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 79/2 หมู่ 2 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 0 5324 1737 – 8

7. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 (จังหวัดพิษณุโลก) เลขที่ 5 หมู่ 5 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 08 1684 8166

8. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 7 (จังหวัดนครปฐม) เลขที่ 99/20 หมู่ 5 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร. 06 2261 6999

9. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เลขที่ 58/33 หมู่ 5 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0 7720 5202

10. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 9 (จังหวัดสงขลา) เลขที่ 137/4 หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90120 โทร. 0 7430 0972

11. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร เลขที่ 2 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร. 0 7334 0555

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารความคืบหน้าของคดี ผ่านทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th หรือทางเฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.facebook.com/DSI2002/ เท่านั้น