Breaking News ข่าว

ปปง. เตรียมสอบฟอกเงินทุจริตอุดหนุนวัด

 

วันที่ 6 ก.ค. 60 — ในวันที่ 7 ก.ค. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เตรียมยื่นเรื่องให้กองบัญชาการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) ดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตเงินอุดหนุนวัด หลังพบหลักฐานเพียงพอให้เชื่อได้ว่า มีบุคคลไม่ต่ำกว่า 3 ราย ที่มีทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงินทุจริตงบอุดหนุนวัด

ขณะที่ ตำรวจ ปปป. ลงพื้นที่สอบสวนหาความเชื่อมโยงการทุจริตงบอุดหนุนวัดในหลายพื้นที่ หลังได้ข้อมูลการจากการสอบปากคำพระวัดพิชยญาติการามวรวิหาร หรือ วัดพิชัยญาติ ย่านคลองสาน ว่า งบอุดหนุนในส่วนกองบูรณะปฏิสังขรณ์ และงบแผ่ที่ได้จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจำนวนมาก ได้ถูกกระจายไปยังวัดในภูมิภาคอื่นหลายแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนั้น เบื้องต้น พบว่า มีพระรูปหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหาวัด เพื่อโอนงบเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเงินบางส่วนถูกกักไว้ ที่เรียกว่า หักค่าหัวคิว การตรวจสอบในพื้นที่ จ.พะเยา พบมีไม่ต่ำกว่า 5 วัด ที่ได้รับโอนเป็นเงินหลักล้านบาท โดยที่บางวัดได้รับจริงเพียงหลักแสนบาท

 

 

ตำรวจ ปปป. ได้เข้าตรวจสอบวัดศรีอุโมงค์คำ อ.เมือง จ.พะเยา ที่ได้รับงบสนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงวัด แต่ยังไม่สามารถได้ข้อมูลที่ชัดเจน เนื่องจากเจ้าอาวาสไม่อยู่

พระครูวิมล ขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เปิดเผยว่า ได้รับการจัดสรรงบในรอบแรก 1 ล้านบาท และนำไปพัฒนาวัดทั้งหมด และในปี 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 ล้านบาท ก็ได้จัดสร้างอาคาร, ห้องน้ำ และองค์พระพุทธรูป แต่ยอมรับมีพระเดินทางมารับเงินทอน 1.5 ล้านบาท คืนไป

ตำรวจยังเตรียมเข้าตรวจสอบวัดอีก 2 แห่ง ใน อ.ปง จ.พะเยา หลังได้ข้อมูลว่า วัดได้ส่งงบอุดหนุนที่ได้รับคืนให้กับเจ้าหน้าที่บางส่วน แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เนื่องจากเกรงจะเสียรูปคดี

สอดคล้องกับคำสั่งย้ายข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ล่าสุด ได้โอนย้ายข้าราชการระดับซี 8 และข้าราชการในส่วนกองพุทธศาสนศึกษา ให้ดูแลในส่วนงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ