เตรียมรับมือ! ปี 60 “ค่าไฟ-น้ำมัน” แพงขึ้น ราคาสินค้าขยับตามทุน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาสินค้าในปี 2560 อาจปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภค เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบภาคเกษตรที่สินค้าหลายตัวคาดว่าจะมีราคาแพง ค่าขนส่ง จากทิศทางของราคาน้ำมัน และการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำ แต่คาดว่า การปรับขึ้นราคา อาจทำได้ไม่มากนัก เพราะแรงซื้อของคนไทย แม้จะมีทิศทางฟื้นตัวแต่ยังไม่มากพอ 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ขณะที่ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. และในฐานะโฆษก กกพ.กล่าวว่า แม้ว่าค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ เอฟที ในงวด ม.ค.-เม.ย. 2560 จะลดลง 4 สตางค์ต่อหน่วย หรือมาอยู่ที่ -37.29 สตางค์ต่อหน่วย แต่แนวโน้มค่าไฟฟ้าในงวดถัดไป พ.ค.-ส.ค. 2560 ที่คำนวณอย่างไม่เป็นทางการมีโอกาสปรับขึ้นถึง 20.32 สตางค์ต่อหน่วยเนื่องจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 70 ซึ่งสะท้อนตามทิศทางน้ำมันย้อนหลัง 6-12 เดือนปรับขึ้นต่อเนื่อง