ข่าว ประชาสัมพันธ์

TRITN ปลื้ม “สเตรกา” คว้าดีล ขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ 3,300 ล้าน

วันที่ 13 ม.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยว่า บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (STREGA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ 84.21% ได้ลงนามเซ็นสัญญาโครงการ NFPT ร่วมกับ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ซึ่งดำเนินการลงทุน ก่อสร้าง และบริหารโครงการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ มูลค่าโครงการ 3,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ FPT มีความประสงค์จะก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (NFPT) เพื่อขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อไปยังคลังน้ำมันจ.ลำปาง ระยะทางการก่อสร้างรวม 568 ก.ม.โดยมีการก่อสร้างด้วยรูปแบบการขุดเปิดหน้าดิน (Open Cut) และการขุดเจาะแบบไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling : HDD) โดยจะใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จ 24 เดือน

พิธีลงนามจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และ นายเจริญ จารุไสลพงษ์กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามเป็นตัวแทนจาก บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ด้านผู้ลงนามของ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นเวิร์ธ, นายสตีเฟ่น เจมส์ บุช และนายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ กรรมการผู้มีอำนาจ

PRT_6672

ปัจจุบันการขนส่งน้ำมันไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ใช้การขนส่งผ่านทางรถไฟ เรือ และรถยนต์บรรทุก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง สิ้นเปลืองพลังงาน ก่อให้เกิดปัญหาในการจราจรและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จากยุทธศาสตร์และแนวนโยบายของรัฐบาลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น กรมธุรกิจพลังงานจึงได้ทำการศึกษาส่งเสริมให้มีการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งของประเทศ

โครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และระยะที่ 2 ขยายแนวท่อจาก จ.กำแพงเพชร ไปตามแนวเขตทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

การลงนามเซ็นสัญญาโครงการ NFPT ร่วมกับ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จจากทีมผู้บริหารใหม่ซึ่งจะทำให้เห็นว่าในปี 2560 นี้ STREGA และ TRITN จะพลิกมามีกำไรได้อย่างแน่นอน อีกทั้งธุรกิจก็กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ TRITN ยังมีมติแต่งตั้ง นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.60 

จากนั้นเจ้าหน้าที่สองฝ่ายได้แก้ปัญหาชั่วคราวร่วมกัน ด้วยการแจกบัตรผ่านแดนฯ ให้กับชาวกัมพูชาที่จะเดินทางเข้าตลาดโรงเกลือโดยไม่คิดเงินเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น ทำให้ชาวกัมพูชาต่างดีใจรีบแย่งกันไปรับบัตรผ่านแดนฯที่ฝั่งกัมพูชา เพื่อเดินทางเข้าไทยตามปกติ จึงทำให้บรรยากาศที่หน้าด่านพรมแดนอรัญประเทศ เริ่มผ่านคลายและเข้าสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้