Breaking ข่าว

ธ.ก.ส. เสนอ ครม.ช่วยเกษตรกรรายได้น้อย สัปดาห์หน้า

 

ธ.ก.ส. จะเสนอ ครม.พิจารณามาตรการช่วยเกษตรกร ที่ลงทะเบียนสวัสดิการรัฐ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีสินเชื่อสนับสนุนอาชีพ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้ผู้บริหารธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กระทรวงการคลัง จัดมาตรการสนับสนุนอาชีพให้กลุ่มเกษตรกร ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท

โดย ธ.ก.ส. จะนำมาตรการบางส่วนเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 มกราคม คือ
1.มาตรการพัฒนาตนเอง โดยให้ความรู้ทางการเงิน ตั้งคลินิกแก้จนในชุมชน
2.มาตรการสินเชื่อพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อย ดอกเบี้ยต่ำ 0.01%
และ 3.มาตรการลดภาระหนี้สินในระบบ และนอกระบบ

และรองนายกรัฐมนตรี เร่งให้ภายใน 1 ปี ปฏิรูปภาคเกษตรให้ได้ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีรายได้ให้กับเกษตรกร

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกว่า มาตรการที่ ธ.ก.ส.จะเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเพิ่มสวัสดิการรัฐเฟส 2 ที่กระทรวงการคลังจะเสนอเข้า ครม. พิจารณาในสัปดาห์หน้าเช่นกัน หลังจากจากเมื่อวานนี้ (3 ม.ค.) ครม.ยังไม่พิจารณา

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ในขณะที่วันนี้ (4 ม.ค.) มีความเห็นของภาคเอกชน ในการดูแลสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ในภูมิภาค โดยนายสาโรจน์ เจียระคงมั่น ประธานคณะทำงานโครงการหมู่บ้าน เกษตรสันติราษฎร์ ซีพีเอฟ บอกว่า การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในขณะนี้ ควรให้บริษัทเอกชนรายใหญ่เข้ามาดูแลประกันราคาให้เกษตรกร และช่วยหาตลาดให้เกษตรกร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้เกษตรกร