Breaking ข่าว

กกร.เสนอ 5 แนวทาง ปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน

 

กกร. เปิดแถลงข้อเสนอ 5 ข้อในการปรับอัตราค่าจ้าง แนะ ไม่ควรปรับค่าจ้างเป็นอัตราเดียวเท่ากันทุกจังหวัด

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เปิดแถลงข้อคิดเห็นต่อการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างแรงงานของประเทศไทย ปี 2561

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า กกร. มี 5 ข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณา ปรับอัตราค่าจ้างแรงงานประจำปีในปี 2561

1. การพิจารณาปรับค่าจ้างแรงงานควรปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน
2. การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างไม่ควรกำหนดในลักษณะอัตราเดียวกัน ทั่วทั้งประเทศ เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน ควรมอบอำนาจให้ “คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด” เป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างแรงงาน ประจำปีตามสภาพข้อเท็จจริง และความจำเป็นของจังหวัดนั้น ๆ
3. การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาอย่างรอบด้าน ทั้งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME และภาคการเกษตร
4. การปรับอัตราค่าจ้างที่สูงเกินไป อาจเป็นปัจจัยในการส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศได้
5. ภาครัฐควรผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่แรงงานไทย ที่มีทักษะสูง ผ่านนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับแรงงานไทย เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

สำหรับที่มาของการเปิดแถลงข้อเสนอในวันนี้ นายกลินท์ บอกว่า ป็นผลสืบเนื่องจากมามีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับอัตราค่าจ้างขึ้นตั้งแต่ 2 – 15 บาท ซึ่งเป็นการสร้างความสับสนใ ห้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก กกร.จึงต้องออกมาหยุดข่าวลือดังกล่าว