พม.สานสัมพันธ์ "โครงการชวนเด็กซิ่ง ไปวิ่งทำดี"

10 ม.ค. 2561 เวลา 5:50 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม "พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ" แกนนำยุวอาสา shift and share ได้นำโครงการชวนเด็กซิ่ง ไปวิ่งทำดี ของโรงเรียนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ ณ วัดกระจังงาม ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 121 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด