ข่าว

เศรษฐกิจรุ่ง! ดันราคาสินค้าเกษตรพุ่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าเกษตรกรไทยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีนี้ แม้ไตรมาสแรกภาพรวมราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรจะลดลง แต่ยังมีปัจจัยบวกหลายประการที่ผลักดันให้ราคาผลผลิตดี

วันนี้(22 มี.ค.) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1/2561 จะขยายตัว 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยทุกสาขาการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยสนับสนุนสำคัญคือ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำสำคัญเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช มีการบริหารจัดการน้ำและจัดสรรอย่างเหมาะสม ประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเอื้ออำนวยต่อการผลิต ทำให้พืชเศรษฐกิจหลักหลายชนิดมีทิศทางเพิ่มขึ้น

โดยแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 3.0-4.0% ทุกสาขาการผลิตขยายตัวได้ต่อเนื่องจากปี 2560 ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ปริมาณน้ำและสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย การดำเนินนโยบายด้านการเกษตรต่างๆ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยมีทิศทางที่ดี ส่งผลต่อเนื่องมายังการผลิตและราคาสินค้าเกษตรในประเทศด้วย

แต่ยังคงต้องติดตามปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร เช่น ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาติ และโรคระบาดต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรในระยะต่อไปได้

เลขาธิการสศก. มั่นใจว่า ทั้งปี 2561 ดัชนีรายได้เกษตรกรยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากการขับเคลื่อนนโยบายภาคเกษตร ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

This slideshow requires JavaScript.