Breaking ข่าว

สั่ง! “ธนารักษ์” ยกเลิก! สัญญาเช่า “สนามบินสมุย”

คณะทำงานแก้ปัญหาที่ดินสนามบินสมุย มีมติให้กรมธนารักษ์ เพิกถอนที่ราชพัสดุ พร้อมยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินระหว่างกรมธนารักษ์กับบริษัทการบินกรุงเทพ ภายใน 30 วัน
 
นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศบาลนครเกาะสมุย เปิดเผยกับสปริงนิวส์ว่า วันนี้นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วย ตัวแทนกรมเจ้าท่า กรมที่ดิน และเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการตามที่คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ที่มีพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน ตรวจสอบพบว่า กรมธนารักษ์ ได้นำที่ราชพัสดุเลขที่ กฎ 958 ต บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ดิน 16 ไร่ 1งาน 53 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ปลายรันเวย์ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย มาให้บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เช่าที่ อาจเป็นการบุกรุกที่สาธารณะ เพราะที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเป็นป่าพรุ ที่รองรับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเล ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุได้ 

ล่าสุดที่ประชุมมีมติให้ส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์เพิกถอนที่ดินแปลงดังกล่าวออกจากที่ราชพัสดุ พร้อมกับให้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินที่กรมธนารักษ์ทำไว้กับบริษัทการบินกรุงเทพ ภายใน 30 วัน
 
สำหรับสัญญาเช่าที่ราชพัสดุระหว่างกรมธนารักษ์กับบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2542 มีระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตั้งแต่ปี 2542-2572 โดยมีนายภุชงค์ รุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นลงนามร่วมกับนายประดิษฐ์ ทีฆกุล ตัวแทนบริษัทการบินกรุงเทพ มีนายวีระวุธิ ศรีเปารยะ ธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น และนางสาวสำอาง เศรษฐสุข ลงนามในฐานะประธาน
 
ทีมข่าวสปริงนิวส์ ติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของท่าอากาศยานนานาชาติสมุยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากบริษัทการบินกรุงเทพ โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัทการบินกรุงเทพ ได้มีหนังสือชี้แจงข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีที่ดินสนามบินสมุยบางส่วนทับซ้อนที่สาธารณะ ว่า บริษัทมีเอกสารสิทธิ์บนที่ดินสนามบินสมุย และได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย