ข่าว

คนไทยอู้ฟู่!…ช็อปสินค้าแบรนด์นอกพุ่ง

คนไทยอู้ฟู่! ช็อปสินค้าแบรนด์นอกพุ่ง

คนไทยยังมีกำลังซื้อ ทำให้สินค้าแบรนด์นอกของสินค้าหลายกลุ่มยังขายดี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง เสื้อผ้า หรือ เครื่องประดับ
 
การนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยในปี 2559 หลายกลุ่มมีการขยายตัว ถึงแม้ว่าปีที่แล้วอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยไม่สูง แต่ยังมีผู้บริโภคอีกกลุ่มที่มีความพร้อมจับจ่ายสินค้านำเข้า โดยเฉพาะกลุ่มเสื้อผ้า มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง
 
สินค้าฟุ่มเฟือยสำคัญ ที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงในปีที่แล้ว คือ 1.เครื่องสำอาง มูลค่าการนำเข้า 35,500 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 14.8% รองลงมาเสื้อผ้าสำเร็จรูป 30,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5% 
เครื่องประดับและอัญมณี 22,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% นาฬิกาข้อมือ 17,700 ล้านบาท ลดลง 13.7% และรองเท้า 13,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15%  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 11,400 ล้านบาท ลดลง 3%
นางเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย กล่าวว่า ตลาดเครื่องสำอางในประเทศมีขนาด 168,000 ล้านบาท ต้องแย่งชิงระหว่างผู้ผลิตในประเทศและจากสินค้านำเข้า โดยปีที่แล้วส่วนใหญ่นำเข้าเครื่องสำอางจากฝรั่งเศส รองลงมานำเข้าจากสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

เครื่องสำอางที่นำเข้าจากฝรั่งเศสและสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นนํ้าหอมและเมกอัพที่เป็นแบรนด์ ระดับโลก ส่วนเครื่องสำอางจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีการนำเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับทั้ง 3 ประเทศ ทำให้ไม่เสียภาษีนำเข้า จึงมีราคาจูงใจผู้บริโภค
 
ในส่วนของเสื้อผ้าสำเร็จรูป  นายถาวร กนกวลีวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า การนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปสูงขึ้น เพราะไทยเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของอาเซียน และผู้บริโภคไทยบางกลุ่มมีกำลังซื้อ รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวและช็อปปิ้งในไทย จึงมีจูงใจให้แบรนด์เสื้อผ้าระดับโลก และแบรนด์ระดับภูมิภาคเข้ามาตั้งจุดจำหน่ายในห้างทั่วประเทศ