กรมธนารักษ์ เตรียมยกเลิกสัญญาผู้เช่าตลาดใหม่ดอนเมือง

กรมธนารักษ์ เตรียมยกเลิกสัญญาผู้เช่าอาคารในตลาดใหม่ดอนเมือง หลังพบเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางและอาหารเสริมผิดกฎหมาย

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะโฆษกกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังต้องรอผลการชี้มูลความผิดของผู้เช่าอาคารพาณิชย์บริเวณตลาดใหม่ดอนเมืองจากตำรวจ หลังจากบุกตรวจค้นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมผิดกฎหมาย ซึ่งหากตำรวจชี้ว่าทำผิดกฏหมาย กรมธนารักษ์มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที

ส่วนกรณีที่มีการต่อเติม ดัดแปลง อาคารผิดสัญญา มีจำนวน 174 คูหาซึ่งสร้างเสร็จแล้วจากทั้งหมด 182 คูหา ในจำนวนนี้เป็นอาคารที่ผู้เช่าเดิมโอนสิทธิการเช่าให้กับ บริษัทตลาดใหม่ดอนเมือง จำนวน 77 คูหา ส่วนที่เหลืออีกกว่า 90 คูหาเป็นผู้เช่ารายย่อย โดยขณะนี้ กรมธนารักษ์กำลังเตรียมลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารกับเขตดอนเมือง เพื่อพิจารณาว่า หากมีการรื้อถอนส่วนที่ต่อเติมดัดแปลงอาคารแล้ว หากไม่สามารถคงสภาพเดิมไว้ได้ ก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที แต่หากรื้อถอนส่วนที่ต่อเติมแล้วยังคงสภาพเดิมไว้ได้ กรมธนารักษ์จะใช้วิธีการคิดค่าปรับ ฐานผิดสัญญาเช่าในอัตราสูงสุด 20% ของมูลค่าที่ต่อเติม ทั้งนี้ ในการตัดสินใจดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่า หรือ คิดค่าปรับ ขึ้นอยู่กับตำรวจและเขตดอนเมืองชี้มูลความผิดออกมาให้ชัดเจนก่อน โดยพื้นที่ของตลาดใหม่ดอนเมือง ได้เช่าพื้นที่ของกรมธนารักษ์รวมทั้งหมด 21 ไร่

ขณะที่นายสุชาติ โชว์วิวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดใหม่ดอนเมือง ระบุว่า บริษัทฯได้เช่าพื้นที่ของกรมธนารักษ์จำนวน 18 ไร่ แบ่งเป็น โซนตลาดแอร์พอร์ต 138 ห้อง อัตราค่าเช่า 8,000-45,000 บาท ต่อเดือน รวมเป็นเงินกว่า 2,760,000 ล้านบาท

โซนอาคารพาณิชย์ 276 อาคาร เฉลี่ยห้องละ 20,000 บาทต่อเดือน รวมกว่า 5,520,000 ล้านบาท ต่อเดือน จ่ายค่าเช่าให้กรมธนารักษ์ 63,000 บาทต่อเดือน