ศาลล้มละลายกลาง ปลด “ม.จ.จุลเจิม ยุคล” จากลูกหนี้ล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลด ม.จ.จุลเจิม ยุคล จากลูกหนี้ล้มละลาย หลังครบกำหนด 3 ปี

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 34 ง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ออกประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดลูกหนี้จากล้มละลาย มีรายละเอียดสำคัญว่า คดีหมายเลขแดงที่ 2319/2546 กองบังคับคดีล้มละลาย 4 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ ก่อนล้มละลายและพิพากษาให้ ร้อยเอก หรือ พ.ท.ม.จ. จุลเจิม ยุคล จําเลยที่ 1 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่ วันที่ 19 มีนาคม 2558 นั้น

บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จําเลย เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ ร้อยเอก หรือ พ.ท.ม.จ. จุลเจิม ยุคล ที่ 1 ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน