ถูกกว่า 3 บาท! รัฐไฟขียวอัตราเก็บภาษีดีเซล B20 ลดต้นทุนค่าขนส่ง

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบอัตราการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซล B20 ในอัตราต่ำกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไป ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ราคา B20 ต่ำกว่าดีเซลทั่วไป 3 บาท

ครม.เห็นชอบอัตราเก็บภาษีดีเซล B20

กระทรวงการคลัง รายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต โดยกำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล B20 ที่ลิตรละ 5 บาท 15.2 สตางค์ เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 ที่มีสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซล 20% ให้มีราคาต่ำกว่าดีเซลทั่วไป ลิตรละ 3 บาท

โดยน้ำมัน B20 จะขายให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้า และรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่ง และค่าโดยสารสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยการกำหนดอัตราภาษี B20 จะคำนวณเฉพาะเนื้อน้ำมันดีเซล ไม่ได้คิดภาษีในส่วนของน้ำมันปาล์ม

ขณะเดียวกัน จะเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้นลิตรละ 14 สตางค์ จากลิตรละ 5 บาท 85 สตางค์ เป็นลิตรละ 5 บาท 98 สตางค์

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน วันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา มีมตินำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาสนับสนุนส่วนต่าง ไม่ให้กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ขณะเดียวกัน ก็มีมติให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ เพิ่มในกลุ่มน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลิตรละ 37 สตางค์ เพื่อรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันฯ โดยคาดว่า จะเริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ได้ในเดือนกรกฎาคมนี้