ข่าว

ธ.อิสลาม โอนหนี้เสียเข้ากองทุน

ธ.อิสลามโอนหนี้เสียเข้ากองทุน

ไอแบงก์ เตรียมประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ให้ไอแอม 48,000 ล้านบาท พร้อมหารือลดทุน เพิ่มทุน เพื่อให้กองทุนไม่ติดลบ ตั้งเป้าปล่อยกู้สินเชื่อใหม่ 3 หมื่นล้านบาท ในปีนี้
 
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 มีนาคมนี้ ธนาคารจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติที่ประชุมโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ที่ไม่ได้เกิดจากลูกค้าชาวมุสลิม ประมาณ 48,000 ล้านบาทให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแอม (IAM) หน่วยงานนิติบุคคล ภายใต้การบริหารของกระทรวงการคลัง ส่วนหนี้เสีย 3,000 ซึ่งเป็นของลูกค้ามุสลิมรายย่อยจะยังอยู่ในการบริหารของไอแบงก์ อีกทั้งจะหารือเรื่องการลดทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว และเพิ่มทุนจดทะเบียนเรียกชำระ มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อบริหารงานของธนาคารให้มีศักยภาพ ตามมติของซุปเปอร์บอร์ด ที่ต้องการให้ปีนี้ธนาคารยุติการขาดทุนและกลับมามีกำไรอีกครั้ง 

ส่วนการหาพันธมิตรที่ต้องทำไปควบคู่กับการฟื้นฟูกิจการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ พุดคุย ซึ่งธนาคารได้ส่งหนังสือไปยังผู้สนใจเพื่อหาพันธมิตร ทั้งกองทุน และสถาบันการเงิน 35 ราย ล่าสุดมีผู้ส่งหนังสือตอบกลับมาแล้ว 5 ราย อีกทั้งธนาคารได้คุยกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ภายในกลางปีนี้จะเห็นภาพความร่วมมือที่ชัดเจน โดยกลุ่มพันธมิตรที่เข้ามาจะลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 74.5 ส่วนที่เหลือจะเป็นของไอแบงก์ 

ทั้งนี้ธนาคารกำหนดปล่อยสินเชื่อใหม่ที่มีคุณภาพ ประมาณ 30,000 ล้านบาท ให้กับรายใหญ่ที่ขอสินเชื่อเกิน 200 ล้านบาทต่อรายต่อกลุ่ม ได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ เพื่อชดเชย สร้างสมดุลจากหนี้เสียที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านๆ มา ตั้งแต่ปี 2557-2559 ซึ่งธนาคารขาดทุนต่อเนื่อง จากการสำรองสินเชื่อด้อยคุณภาพ ทั้งนี้ในปี 2559 ธนาคารมีเงินฝาก 95,698 ล้านบาท มีสินเชื่อ 93,534 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเงินฝากสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปประมาณร้อยละ 0.87 และปีนี้ธนาคารจะเพิ่มค่าธรรมเนียมทำธุรกรรม ขณะเดียวกันไอแบงก์อยู่ระหว่างสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่ตำแหน่งว่างอยู่หลายตำแหน่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ให้ความเห็นชอบ