ก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ช่วงแรก คืบหน้าแล้ว 28%

กรมทางหลวง เร่งการก่อสร้างทางรถไฟ ในโครงการรถไฟไทย-จีน ช่วงที่ 1 วันละกว่า 15 ชั่วโมง โดยคาดว่า จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันการก่อสร้างทางรถไฟ โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ช่วงที่ 1 กลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ซึ่งกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง มีความคืบหน้าแล้ว 28% และคาดว่า จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้เร่งทำงานวันละกว่า 15 ชั่วโมง ตั้งแต่ 7 นาฬิกา ถึง 22 นาฬิกา ขณะนี้งานชั้นรองพื้นทางแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะทำให้การก่อสร้างช่วง 2 เดือนที่เหลือก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งการก่อสร้างประกอบด้วยงานหลัก 7 งาน ได้แก่ งานโครงการชั้นทางรถไฟความเร็วสูง งาน Service Road และ Access Road งานย้ายรางรถไฟเดิม รวมระยะทาง 900 เมตร งานระบายน้ำ งานท่อระบายน้ำ งานสะพาน และงานเบ็ดเตล็ด

ซึ่งการดำเนินการมีการตรวจสอบและทดสอบ คุณสมบัติต่างๆของวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดการดำเนินงานจากที่ปรึกษาของจีนอย่างละเอียด อย่างเช่น รางระบายน้ำซึ่งมีการใช้เหล็กและวัสดุในการดำเนินงานในมาตรฐานระดับสูง ซึ่งทางที่ปรึกษาจีนได้บอกว่าวัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงอายุการใช้งานกว่า 100 ปี โดยวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทย มีเพียง 2% ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมสร้างโครงข่ายการคมนาคมของประเทศรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการคมนาคมขนส่งถึงประเทศจีน อีกทั้ง ยังสามารถเชื่อมโยงกับการขนส่งทางถนน ซึ่งกรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 บางปะอิน – นครราชสีมา ควบคู่ไปด้วย