DITP จับมือ รี้ด เทรดเด็กซ์ แถลงความพร้อมงาน TILOG-Logistix 2018

งาน TILOG-Logistix 2018 งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็น เวทีบูรณาการภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย เพื่อสร้างโอกาสเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดขึ้นร่วมกัน

เตรียมความพร้อมงาน TILOG-Logistix 2018

ธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการ ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการ และยังสร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจเป็น มูลค่ากว่า 400,000 ล้านบาท ต่อปี รวมถึงการจ้างงานที่เกิดขึ้นตามมา โดยในปีนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดงาน TILOG-Logistix 2018

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ที่คาดหวัง ว่าจะเป็นเวทีบูรณาการการส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจการค้าโลจิสติกส์ไทย ให้เป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปีนี้จะนำผู้แสดงสินค้ากว่า 415 แบรนด์จาก 25 ประเทศ จัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมโซลูชั่นและการบริการด้านโลจิสติกส์
และสัมมนาระดับนานาชาติที่คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 11,000 รายและมีเป้า มูลลค่าเจรจาธุรกิจจากการจัดงานกว่า 600 ล้านบาท