กฟน. ก้าวสู่วิถีอนาคต เพื่อมหานคร ที่ยั่งยืน

30 ส.ค. 2561 เวลา 13:39 น.

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงาน "ก้าวสู่วิถีอนาคต เพื่อมหานคร ที่ยั่งยืน Sustainable Growth of Metropolis" แสดงวิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของ กฟน.

กฟน. ก้าวสู่วิถีอนาคต เพื่อมหานคร ที่ยั่งยืน

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. จัดงาน ก้าวสู่วิถีอนาคต เพื่อมหานครที่ โดยมีการเชิญผู้ใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ กฟน. เข้าร่วมรับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของ กฟน. ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวอีกด้วย

พร้อมกันนี้ นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยระบุว่า สิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า คือ ต้องมีไฟฟ้าที่เพียงพอ และต้องมีความมั่นคง

นอกจากนี้ แขกผู้มีเกียรติ ยังจะได้พบกับ "น้องดินสอ" หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ฝีมือคนไทย พร้อมสัมผัส กับนวัตกรรมล้ำสมัยจาก LED Interactive Photo Virtual ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในคุณภาพ ของระบบไฟฟ้า และพัฒนาบริการของ กฟน. ต่อไป