กฟน. ก้าวสู่วิถีอนาคต เพื่อมหานคร ที่ยั่งยืน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงาน “ก้าวสู่วิถีอนาคต เพื่อมหานคร ที่ยั่งยืน Sustainable Growth of Metropolis” แสดงวิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของ กฟน.

กฟน. ก้าวสู่วิถีอนาคต เพื่อมหานคร ที่ยั่งยืน

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. จัดงาน ก้าวสู่วิถีอนาคต เพื่อมหานครที่ โดยมีการเชิญผู้ใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ กฟน. เข้าร่วมรับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของ กฟน. ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวอีกด้วย

พร้อมกันนี้ นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยระบุว่า สิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า คือ ต้องมีไฟฟ้าที่เพียงพอ และต้องมีความมั่นคง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นอกจากนี้ แขกผู้มีเกียรติ ยังจะได้พบกับ “น้องดินสอ” หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ฝีมือคนไทย พร้อมสัมผัส กับนวัตกรรมล้ำสมัยจาก LED Interactive Photo Virtual ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในคุณภาพ ของระบบไฟฟ้า และพัฒนาบริการของ กฟน. ต่อไป