คนไทยยังมั่นใจ ไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น แม้เกิดวิกฤติ ภัยธรรมชาติ

06 ก.ย. 2561 เวลา 12:24 น.

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในจุดหมายอันดับต้น ของคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดๆ กัน ถึง 2 เหตุการณ์ ก็ทำให้ได้รับผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยว แต่กับนักท่องเที่ยวไทย พบว่ามีกังวลบ้างเล็กน้อย

คนไทยยังมั่นใจไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น

นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวกล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวใน 3 มิติ คือการเดินท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับความสะดวก ทั้งการเดินทางภายในประเทศญีปุ่น หรือ สนามบิน  ถัดมาคือนักนักท่องเที่ยวติดค้าง

ตอนนี้สมาคมยังไม่ได้รับรายงาน ว่ามีคนไทยติดค้างที่จุดใดจุดหนึ่ง และยังไม่ได้รับการร้องขอเป็นพิเศษ สุดท้ายคือวิกฤตด้านการขาย ซึ่งตกต่ำมากในช่วงที่ผ่านมา เพราะมีปริมาณการขายทัวร์ญี่ปุ่นจำนวนมาก เกิดการตัดราคา ถูกสุดที่ 12,000-15,000 บาท เมื่อมาเจอเหตุการณ์ภัยพิบัติ จนทำให้ บริษัททัวร์ประสบปัญหาสภาพคล่อง เพราะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้กับลูกค้า แต่ยังไม่สามารถรับเงินคืนได้ทันทีกับทางสายการบิน

ส่วนคนไทย มีทัศนคติที่ดี ต่อการบริหารจัดการของญี่ปุ่น ทำให้ยังมีความมั่นใจ ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว แต่จะเป็นการเที่ยว ด้วยตัวเองมากขึ้น โดยมีปัจจัยจากการเปิดเส้นทางการบินที่มากมาย เช่นการบินไทยที่มีเที่ยวบินไปญี่ปุ่นมากถึง 66 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์ มากกว่าสายการบินแห่งชาติ ของญี่ปุ่นด้วยซ้ำไป รวมถึงการเดินทางคมนาคมในประเทศญี่ปุ่น ที่เอื้อการท่องเที่ยว โดยญี่ปุ่นตั้งเป้านักท่องเที่ยวในปีที่นี้ที่ 20 ล้านคน จาก 4-5 ปี ที่แล้วอยู่ที่ 12 ล้านคน