การบินไทยประกาศแจ้ง ทำการบิน เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซัปโปโร ตามตารางการบินปกติ หลังจากที่ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เมืองซัปโปโร ประกาศเปิดให้บริการ

การบินไทย แจ้งบินซัปโปโรตามปกติ หลังสนามบินเปิดให้บริการ

วันนี้ (8 กันยายน 2561) เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ต้องปิดการให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวบนเกาะฮอกไกโด อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ทางการได้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสนามบินทั้งหมดแล้ว จึงประกาศเปิดใช้สนามบินตามปกติแล้วในวันนี้ (8 กันยายน 2561) ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ ได้รับอนุญาตให้ทำการบินตามตารางการบินปกติ โดยทำการบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซัปโปโร สัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน ซึ่งมีเที่ยวไป เที่ยวบินที่ ทีจี 670 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 23.45 น. ถึงท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เวลา 08.30 น. ของวันรุ่งขึ้น (เวลาท้องถิ่น) และเที่ยวกลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 671 ออกจากท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เวลา 10.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 15.30 น.

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางการบินได้ที่ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง