Breaking News ข่าว

ปี 59 เผยมหาเศรษฐีทั่วโลก มั่งคั่งเพิ่มขึ้นกว่า 6.3 พันคน

วันที่ 4 เม.ย.60 นายพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ บริษัทไนท์ แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ในรายงานความมั่งคั่งทั่วโลก ครั้งที่ 11 ของไนท์แฟรงค์ ซึ่งได้ทำการติดตามและรวบรวมกลุ่มมหาเศรษฐีจาก 125 เมืองใน 89 ประเทศทั่วโลก พบว่ากลุ่มอภิมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินสุทธิสูงถึง 30 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ มีเพิ่มขึ้นถึง 6,340 คน

โดยในระดับภูมิภาค ทวีปอเมริกาเหนือยังคงเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของกลุ่มอภิมหาเศรษฐี ด้วยจำนวนถึง 95,860 คน ขณะทวีปเอเชียเริ่มมีจำนวนอภิมหาเศรษฐีมากขึ้น ปัจจุบันเอเชียมีอภิมหาเศรษฐีน้อยกว่าทวีปอเมริกาเพียง 27,020 คน คาดว่าไม่เกินปี 2569 ช่องว่างนี้จะลดลงเหลือเพียง 7,680 คน นอกจากนี้ ทวีปเอเชียยังมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนอภิมหาเศรษฐีสูงกว่าใน ทวีปยุโรปในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 91% ในเอเชีย เทียบกับเพียง 12% ในยุโรป

 

ในระดับเมือง หลายเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ได้รับการจัดอันดับต้นๆด้านการเพิ่มขึ้นของจำนวนอภิมหาเศรษฐี โดยนิวยอร์กเป็นเมืองที่มีจำนวน อภิมหาเศรษฐีมากถึง 7,722 คน ส่วนประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองปักกิ่งคาดว่าจะมีจำนวนใกล้เคียงกับในสหรัฐฯ

สำหรับเมืองที่เป็นศูนย์กลางการลงทุนของโลก อันดับ 1 ลอนดอน ,นิวยอร์ก และฮ่องกง ตามลำดับ ส่วนเมืองที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของโลกนั้นมี สิงคโปร์, โตเกียว, เซี่ยงไฮ้, และปักกิ่ง