เศรษฐกิจ

ดึงผู้ค้าน้ำมัน ลดราคาน้ำมันมอเตอร์ไซค์รับจ้างลิตรละ 3 บาท

รัฐบาลดึงผู้ค้าน้ำมันร่วมประชารัฐ ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งมอบนโยบายให้ บริษัท ปตท. ในฐานะผู้นำตลาดน้ำมันในประเทศ ร่วมดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรผู้มีรายได้น้อย โดยให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับกองทุนประชารัฐ ดูแลให้ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถซื้อน้ำมันในราคาถูก ยามที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มแท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์ ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย

 ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า จะออกมาตรการในรูปแบบประชารัฐ โดยเปิดให้ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นนอกจาก ปตท. เข้าร่วมโครงการ โดยจะนำเงินส่วนหนึ่งจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอุดหนุนราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ใช้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดลิตรละ 3 บาท โดยคาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้

 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. เปิดเผยว่า โครงการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้นนั้น แบ่งเป็น 2 โครงการ โครงการแรก กระทรวงพลังงานได้ประสานกับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เพื่อให้ลดราคาน้ำมันให้กับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างลิตรละ 3 บาท โดยใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ เข้ามาอุดหนุนลิตรละ 2 บาท ผู้ค้าน้ำมันอุดหนุนอีกลิตรละ 1 บาท ซึ่ง ปตท. พร้อมเป็นผู้นำเข้าร่วมโครงการ ส่วนโครงการที่สอง เป็นการช่วยลดราคาน้ำมันให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น โดยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน