เศรษฐกิจ

TCEB เปิดกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจไมซ์ ประจำปี 2562

คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ ทีเส็บ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2561 และกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจไมซ์ประจำปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

TCEB เปิดกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจไมซ์ประจำปี 2562

คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ ทีเส็บ ได้มาเปิดเผยถึงกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจไมซ์ประจำปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ ในรายการคลุกวงในอินไซด์ข่าว ทางช่อง NOW 26

คุณจิรุตถ์ เผยว่า จริงแล้วทุกๆ หน่วยงานที่มีส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆนั้น ก็มีความส่วนช่วยในความสำเร็จนี้ด้วยเช่นกัน และโดยเฉพาะประชาชน ก็มีส่วนช่วยด้วยเช่นกัน ถือว่าสูงเลยทีเดียว ในอุตสหกรรม mice ประกอบด้วย 4 ตัวหลัก คือ

  • M คือ Meetings
  • I คือ Incentives
  • C คือ Conventions
  • E คือ Exhibition

แต่เราเพิ่มเติมคำว่า

  • international
  • Festivals & evenets

เรานั้นถือเป็นหน่วยงานหลัก การที่เป็นผู้ที่หยิบงานเข้ามาจัดในเมืองไทย ที่ให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการจัดงาน เพราะว่าประเมศไทยนั้นมีสถานที่ในการจัดงาน IMPACT อันดับ 2 ของ AEC เรามีสถานที่ ที่หลากหลาย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ประชุมในโรงแรมที่หลากหลาย อทิ จังหวัดเชียงใหม่, สงขลา ,ขอนแก่น และที่ พัทยา ซึ่งรองรับการจัดสถานที่ได้มาก

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน