"กรมศุลกากร" ชี้แจง กรณีการนำเข้าแบบของเร่งด่วนทางอากาศยาน

17 ม.ค. 2562 เวลา 10:30 น.

กรมศุลกากร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่กำลังมีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในสังคมออนไลน์

ตามที่มีการโพสต์ข่าวใน Instagram ของ "fluke777" และมีการแชร์ในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการชำระค่าภาษีอากรชุดนอน ที่นำเข้าจากต่างประเทศในราคาประมาณ 15,000 บาท ต้องชำระค่าภาษีอากรเกือบ 7,000 บาท ทำให้เกิดความสงสัยในการจัดเก็บภาษีอากรของกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น

กรมศุลกากร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่กำลังมีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในสังคมออนไลน์

“ฟลุค เกริกพล” โวยบรรทัดฐานอยู่ตรงไหน สั่งของจากต่างประเทศ โดนภาษีเกือบ 50เปอร์เซ็นต์! https://www.springnews.co.th/entertain/422369

กรมศุลกากร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศรายนี้  กล่าวคือ การนำเข้าสินค้าประเภทเสื้อผ้าชุดนอน ที่ผู้นำเข้าได้ใช้บริการผ่านพิธีการศุลกากร และขนส่งจากบริษัท DHL จำกัด โดยการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการนำเข้าตามใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วน เลขที่ A015X620100662 รายการที่ 24 ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงรายการดังนี้

- ชนิดสินค้าเป็น Jersey short, Jersey top  ประเภทพิกัด 61034900 อัตราอากร 30%

- ราคา FOB. 378.76 GBP หรือ 15,828.61 บาท โดยมีค่าขนส่ง (Freight) 1,180 บาท และค่าประกันภัย (Insurance) 158.29 บาท รวมเป็นราคา CIF. 17,166.90 บาท

- ค่าอากร 30% คิดเป็นจำนวนเงิน 5,150.07 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดเป็นจำนวนเงิน 1,562.19 บาท รวมค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ 6,712.26 บาท

 

ซึ่งกรณีดังกล่าว เป็นใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green line) และได้ปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรแบบการนำเข้าของเร่งด่วนโดยถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง*  และชำระภาษีอากรครบถ้วนตรงตามใบเสร็จรับเงินแบบใหม่ (กศก.123) เลขที่ 1190-115296/15.01.62 (23/39) เรียบร้อยแล้ว

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบการนำเข้า – ส่งออกของเร่งด่วน ทางอากาศยาน ได้ตามแผนภาพเอกสารแนบท้ายนี้ หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ส่วนบริการศุลกากร 3 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0-2134-3798

 

* ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน

กรมศุลกากร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่กำลังมีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในสังคมออนไลน์

 

กรมศุลกากร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่กำลังมีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในสังคมออนไลน์

 

กรมศุลกากร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่กำลังมีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในสังคมออนไลน์

ท่านสามารถติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากรที่ถูกต้องตรงประเด็นได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. website : https://www.customs.go.th

2. Facebook : https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/

3. Youtube : https://www.youtube.com/theprcustoms

4. Line Official Account

 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ตามลิงก์

https://drive.google.com/open?id=156cJndf8Shc0Fj7vs_9LcNAPqqlghEHB

กรมศุลกากร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่กำลังมีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในสังคมออนไลน์