รพ.เอกชนพร้อมทำตามมติครม. – มั่นใจชี้แจงต้นทุนที่แท้จริงได้

หลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้ควบคุมราคาสินค้าและบริการ ครอบคลุมถึง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ และค่าบริการทางการแพทย์ วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ ยืนยันว่า การควบคุมราคาครั้งนี้เพื่อดูแลมาตรฐานด้านราคาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ แต่จะไม่กำหนดเพดานราคาสูงสุด เพราะไม่ต้องการแทรกแซงธุรกิจ

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อดีตนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันว่า ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือและทำตามมติคณะรัฐมนตรี และมั่นใจว่าสามารถชี้แจงต้นทุนที่แท้จริงได้

นายแพทย์เอื้อชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลเอกชนมีหลายระดับราคา ซึ่งที่ผ่านมาคนไข้เลือกเข้ารับการรักษาตามฐานะและความพึงพอใจ จึงไม่อยากให้ปัญหาของคนส่วนน้อยเพียง 2-3% ที่ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ ทำให้เกิดผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในระบบการรักษาตามปกติ นอกจากนี้ โรงพยาบาลต่างๆ ล้วนจดทะเบียนพาณิชย์ มีระบบบัญชีมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้