เศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูตจีน เชิญบิ๊กนักธุรกิจไทย ฉลองสัมพันธ์เนื่องในวันตรุษจีน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 น. สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ได้รับเชิญจากเอกอัครราชทูตจีน หลุ่ย์ เจี้ยน ให้เข้าร่วมงานฉลองวันตรุษจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานดังนี้

1. นายพินิจ จารุสมบัติ
2. พลเอกวิชิต ยาทิพย์
3. นายพิทักษ์ จารุสมบัติ
4. นายปราเมศ เหล็กเพ็ช
5. นายสมพล รวยสว่างบุญ
6. นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ
7. นายสุทธิกร เจียรไพฑูรย์
8. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
9. นายเธียรรัตน์ กันธนิตถ์
10. นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
11. นายหวัง ซินเคอ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ในการพบปะท่านทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้กล่าวขอบคุณ ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ทางสภาฯ นำโดยประธานสภาฯนายพินิจ จารุสมบัติ ได้สร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพระหว่างจีน-ไทย ให้เกิดผลงานความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามเรื่อยมา ต่อมาท่านประธานสภาฯได้กล่าวถึง เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน ขอให้ประชาชนจีนทั้งประเทศมีความสุข ความเจริญต่อไป และทางสภาฯยินดีอย่างยิ่งที่จะผลักดันมิตรภาพและความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้ยั่งยืนตลอดไป