ข่าว

เสวนา ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2025

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเสวนา ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2025 เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทย โดยมีพรรคการเมืองเข้าร่วมเสวนา

ภายในงานประกอบไปด้วยคนในแวดวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้าร่วมเสวนา ตอบปัญหาอุตสาหกรรมไทย โดยมีการพูดถึงนโยบายของแต่ละพรรค, SME, การส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ให้กับแรงงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อให้ก้าวทันอนาคต ทั้งนี้แต่ละพรรคการเมืองต่างมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยี

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน