ศุลกากรเอาจริง! ซื้อเครื่อง X-Ray กระเป๋าเพิ่มสกัดของเลี่ยงภาษี

20 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 น.

อีก 3 เดือนจากนี้ ใครที่เดินทางไปต่างประเทศกลับมา ต้องถูกตรวจกระเป๋าทุกใบ เพราะกรมศุลกากรเอาจริง ซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสินค้าต่างแดนเข้าไทย สกัดสินค้าผิดกฎหมายและเลี่ยงภาษี

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ปัจจุบันเครื่องเอกซเรย์มีไม่เพียงพอทำให้ตรวจของที่ส่งมาทางไปรษณีย์จากต่างประเทศทำได้เพียง ร้อยละ 40 ทางกรมฯ จึงจะมีการสั่งซื้อเครื่องตรวจเอ็กซเรย์สินค้าอีคอมเมิร์ซเพิ่มเติม เพื่อไปติดตั้งที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่  รองรับการตรวจสินค้าอีคอมเมิร์ซ์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ตรวจสินค้าอีคอมเมิร์ซที่ส่งมาเป็นพัสดุตามกล่องสามารถทำได้เต็มที่ และยังตรวจสอบกล่องพัสดุที่ผิดกฎหมาย ยาเสพติด หรือสินค้าต้องห้ามว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ ไซเตส ได้ด้วย

อธิบดีกรมศุลกากร มั่นใจว่า การซื้อเครื่องเอกซเรย์มาติดตั้งเพิ่ม จะช่วยแก้ปัญหาการหลบเลี่ยง หลังพบว่ามีความพยายามหลบเลี่ยงภาษีมากขึ้นเรื่อยๆ และหากพบผิดสังเกตก็จะมีการแจ้งให้มาตรวจค้นเพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถติดตั้งและสแกนพัสดุอีคอมเมิร์ซได้เต็มศักยภาพ ภายใน 3 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ได้มีการประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ customs to home ที่จะใช้ในกระบวนงานศุลกากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย พร้อมได้หารือกับ ธนาคารกรุงไทย จัดทำระบบให้สามารถชำระภาษีสินค้าอีคอมเมิร์ซได้ล่วงหน้า

ส่วนที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรมศุลกากรกำลังทำโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ค่อมสายสะพานลำเลียงกระเป๋ามาใช้ที่สนามบินทั้งหมด 23 สายพาน เพื่อสแกนสิ่งของในกระเป๋าโหลดทุกใบที่โหลดมาใต้ท้องเครื่องบิน ป้องกันหลบเลี่ยงภาษี โดยหากพบเป็นกระเป๋าน่าสงสัยเครื่องจะติดสัญลักษณ์ทันที เมื่อถูกนำลำเลียงผ่านสายพานถึงมือเจ้าของและเดินผ่านจุดตรวจ หากเลี่ยงไม่ผ่านช่องสีแดงก็จะถูกจับตรวจเพื่อเสียภาษีโดยทันที โดยนายกฤษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บภาษีปี 2562 ได้ 1 แสน 6 พันล้านบาท

ขอบคุณภาพจาก pixabay : ivabalk