ข่าว

ครม.ไฟเขียวเทงบ 2 โครงการรฟท. 2แสนล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบรฟท. ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และ ก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – นครพนม รวมมูลค่ากว่า 2แสนล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกับกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่ม CPH) แล้วให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในลักษณะการก่อหนี้ผูกพัน โดยรฟท. จะชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุน ด้วยการแบ่งจ่ายเป็นรายปี ปีละไม่เกิน 14,965 ล้านบาท เป็นเวลา 10 ปี หลังจากเริ่มการให้บริการโครงการเกี่ยวกับรถไฟ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ รฟท. ดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม ในวงเงิน 66,848 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2568