Breaking News ข่าว

ชง กก.ยุทธศาสตร์ แก้ปมปิโตรฯ สปก.

วันที่ 10 มิ.ย. 60 — หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สื่อในเครือ “สปริง กรุ๊ป” รายงานว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยัน! สั่งหยุดผลิตและสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ ส.ป.ก. ต่อเนื่อง แม้คำพิพากษาไม่มีผลย้อนหลัง ชงแนวทางแก้ปัญหาให้ ครม. และ บยศ. ชี้ขาด ด้าน ส.ป.ก. ระบุ พบบริษัทลูก ปตท.สผ. ทำการละเมิดใช้พื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560 ให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น แม้ว่าทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะไม่มีหนังสือสั่งหยุดดำเนินการในพื้นที่ แต่กรมฯ มองว่า ควรหยุดผลิตปิโตรเลียมหรือสำรวจไปก่อน จนกว่าจะมีความชัดเจน และมีกฎหมายรองรับการใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งมองว่า คำสั่งศาลฯ จะเป็นตัวกระตุ้นการแก้ไขปัญหาให้มีความชัดเจนมากขึ้น ภายหลังจากเรื่องดังกล่าวยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2556

สำหรับแนวทางการดำเนินงานนั้น ขณะนี้ ได้เรียบเรียงข้อมูลเสนอไปยัง พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แล้ว เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร หรือเสนอเรื่องเข้าหารือในคณะกรรมการบริหารแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ที่มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธาน ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ส่วนจะมีการพิจารณาเพื่อใช้ ม.44 หรือไม่นั้น เชื่อว่า จะเป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาจะเลือกแนวทางใดนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐมนตรีต่อไป

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่า หากสามารถหารือใน บยศ. ได้ อาจแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย และมีระเบียบเข้ามารองรับการใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ในการทำประโยชน์ด้านปิโตรเลียม ซึ่งเกษตรกรก็ได้ประโยชน์ด้วย

สำหรับผู้ประกอบการ 7 บริษัท ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเอส 1 ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม ที่กำลังการผลิตน้ำมันดิบหายไป 1.5 หมื่นบาร์เรล/วัน, พื้นที่ผลิตหนองสระ พื้นที่ผลิตบึงม่วงใต้ของ บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเคฯ และพื้นที่ผลิตบ่อรังเหนือของ บริษัท อีโค่ กำลังการผลิตหายไป 1,000 ล้านบาร์เรล/วัน ส่วนอีก 4 แปลงที่เหลืออยู่ระหว่างการสำรวจ

ทั้งนี้ ในส่วนของผลกระทบประเทศ จากการหยุดผลิตปิโตรเลียม 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (3-9 มิ.ย.) ทำให้ค่าภาคหลวงหายและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมหายไปแล้ว 182 ล้านบาท ขณะที่ ปตท.สผ.สยาม รายได้หายจากการผลิตน้ำมันดิบไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ไม่ได้มีผลย้อนหลังถึงโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ ส.ป.ก. ยินยอม และอนุญาตให้ใช้้พื้นที่ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ในส่วนของรายใหม่ที่จะมาขออนุญาต ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่มีระเบียบรองรับให้พิจารณา

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับความยินยอมจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ปส.ป.ก. จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท แพนโอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้งอยู่ใน อ.วิเชียร จ.เพชรบูรณ์ ที่อยู่ระหว่างการขอเสนอ คปก. ซึ่งยังไม่มีการออกหนังสือยินยอมให้ทำการผลิตปิโตรเลียม จำนวน 5 แปลง

บริษัท ซีเอ็นนีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ตั้ง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จำนวน 5 แปลง โดยทาง ส.ป.ก. อยู่ระหว่างคิดค่าเสียหาย เนื่องจากบริษัทดังกล่าวทำการละเมิดในการผลิตปิโตรเลียมโดยไม่ได้รับการยินยอม และบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ตั้ง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 580 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการคิดค่าเสียหาย กรณีทำละเมิดผลิตปิโตรเลียมโดยไม่ได้รับการยินยอม

นายสมปอง กล่าวอีกว่า สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นของทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว คิดตั้งแต่วันกระทำละเมิดจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2558 เป็นเงินประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัด กำลังดำเนินการจัดเก็บค่าเสียหาย อันเกิดจากการกระทำละเมิด เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่บริษัทกระทำละเมิดเพิ่มเติม หากได้เนื้อที่ที่แน่นอนแล้ว ส.ป.ก.จังหวัด จะคำนวณค่าเสียหายเพิ่มเติมและเรียกให้บริษัทผู้ประกอบการชดใช้ค่าเสียหายอีกครั้ง 

ขณะที่ บริษัท อพิโก้ แอล แอลฯ ที่ตั้ง จ.อุดรธานี ที่ยื่นขอใช้พื้นที่มา ไม่สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ เนื่องจากมีปัญหาร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่