ข่าว

ไทยส่งออกผลไม้ไปจีน4เดือนโต152.7%

ผลไม้ไทยส่งออกไปประเทศจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ขณะที่ผลไม้ที่ไทยส่งออกไปจีนมากที่สุดคือ ทุเรียนสด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถิติการส่งออกของไทยไปจีน ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ พบว่า ผลไม้เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปจีนที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด โดยมีมูลค่ากว่า 668 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 152.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลไม้ที่ไทยส่งออกไปจีนมากที่สุดคือ ทุเรียนสด รองลงมาคือ มังคุด ลำไย และทุเรียนแช่เย็นแช่แข็ง โดยเป็นการส่งออกที่ขยายตัวสวนกระแสกับสถานการณ์สงครามการค้าที่ทำให้การค้าโลกชะลอตัว


ทั้งนี้ ในปี 2561 จีนนำเข้าผลไม้จากไทยเป็นอันดับ 1 มีมูลค่ากว่า 2,021 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยพบว่า FTA ที่ไทยมีกับจีนภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ช่วยให้ผลไม้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น