Breaking News ข่าว

ทุ่มหมื่นล้าน! พลิกโฉม “บาลีฮาย”

ชูยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณูปโภครับอีอีซี เร่งเครื่องมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด รถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย พัทยาชูแผนพัฒนาท่าเรือแหลมบาลิฮาย 1 หมื่นล้าน

วันที่ 11 มิ.ย. 60– นายกสินท์ สารสิน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา, นางพจนีย์ อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป้าหมายระยะสั้น 1 ปี (2559-2560) : เป็นการเร่งรัดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ (พัทยา-มาบตาพุด), ก่อสร้างรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา–คลองสิบเก้า–แก่งคอย, พัฒนาท่าเทียบเรือ ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ขยายช่องจราจร ทางเข้าแหลมฉบังและปรับปรุงขยายถนนสายหลัก ปรับปรุงระบบส่งและสถานีไฟฟ้า เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ ก่อสร้างระบบผันน้ำ ปรับปรุงขยายประปา ระบบระบายน้ำ การจัดการขยะ เพิ่มศักยภาพการให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งเร่งรัดศึกษาความเหมาะสม และ/หรือจัดทำรายงาน

 

 

สำหรับในส่วนของเมืองพัทยาได้นำเสนอโครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าถนนเลียบทางรถไฟงบลงทุน 810 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการปี 2560-2561 โครงการบำบัดนํ้าเสีย งบลงทุน 730 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ ปี 2560-2561 โครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา งบลงทุน 1.002 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการปี 2560-2563

 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,269 วันที่ 11-14 มิ.ย. พ.ศ. 2560